Rodzice dzieci z zaburzeniami rozwojowymi borykają się z problemami natury społecznej, organizacyjnej, zdrowotnej, ale także i emocjonalnej. Bardzo często pozostają ze swoimi problemami osamotnieni. W związku z tym powstała grupa wsparcia, w której rodzice będą mogli otrzymywać wsparcie emocjonalne oraz pomoc w rozwiązywaniu konkretnych problemów. Wspólne spotkania mogą stać się okazją do zawierania znajomości, rozmów z innymi, dzielenia się radami, wzajemnego inspirowania, a czasem zwyczajnie okazją do wyjścia z domu. Zapraszamy zainteresowanych rodziców na spotkanie w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Bychawie w dniu 23.05.2019 o godzinie 14.

Logopeda Iwona Zaręba

Pedagog Małgorzata Dec

Zapraszamy na kolejne z cyklu spotkanie dla rodziców, które odbędzie się 29 marca  2019 roku o godzinie 9 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bychawie,na temat

" Jąkanie rozwojowe.Jak pomóc swojemu dziecku?". 

neurologopeda Iwona Zaręba

psycholog Żaneta Zdral

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego, które odbędzie się 22.10.2018 o godzinie 14.45 w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Bychawie nt. "Dotyk i komunikacja. Metoda Knillów w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym" Spotkanie poprowadzą pedagog Małgorzata Dec i logpeda Iwona Zaręba. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 81 566 0232

 

Małgorzata Dec Kierownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Pedagog, logopeda, nauczyciel  dyplomowany 
 
Leszek Chmielnicki Psycholog, nauczyciel dyplomowany  
Magdalena Gąbka  Pedagog-terapeuta, trener EEG-Biofeedback, nauczyciel mianowany  
Teresa Głazik  Pedagog, terapeuta dyplomowany   
Małgorzata Kaszuba  Psycholog, nauczyci dyplomowany   
Agnieszka Kośkiewicz  Psycholog, doradca zawodowy, nauczyciel dyplomowany   
Iwona Zaręba  Neurologopeda, pedagog, nauczyciel dyplomowany  
Żaneta Zdral Psycholog, pedagog, terapeuta ręki, nauczyciel stażysta  
Justyna Regmunt  pracownik administracyjny - referent   

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bychawie
ul. Gen. Andersa 2, 23-100 Bychawa
tel. 81 566 02 32
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

GMINA Bychawa
Samorządowe Przedszkole Nr1 w Bychawie ul. Partyzantów 5
23-100 Bychawa
tel. 81 56 60 136
Przedszkole Niepubliczne „Akademia Poziomkowa” ul. M.J.Piłsudskiego 7-15
23-100 Bychawa
tel. 532 487 060
Szkoła Podstawowa w Bychawie ul. Szkolna 8
23-100 Bychawa
tel. 81 56 60 142
Szkoła Podstawowa im. Kajetana Koźmiana w Bychawce Bychawka Druga Kolonia 75
23-100 Bychawa
tel. 81 56 60 401
Szkoła Podstawowa w Osowie Osowa 61
23-100 Bychawa
tel. 81 56 60 021
Szkoła Podstawowa w Starej Wsi Drugiej Stara Wieś Druga 56
23-100 Bychawa
tel. 81 56 25 069
Szkoła Podstawowa im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej Wola Gałęzowska 116a
23-100 Bychawa
tel. 81 56 58 023
Publiczna Szkoła Podstawowa w Zaraszowie Zaraszów 64
23-100 Bychawa
tel. 81 56 60 098
Gimnazjum Nr 1 im. Obrońców Ojczyzny w Bychawie ul. Szkolna 8
23-100 Bychawa
tel. 81 56 60 278
Zespół Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie Marszałka Józefa Piłsudskiego 81
23-100 Bychawa
tel. 81 56 60 019
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr Henryka Dobrzańskiego w Bychawie  Reymonta 4b
23-100 Bychawa
tel. 81 56 60 045
GMINA JABŁONNA
Szkoła Podstawowa w Czerniejowie Czerniejów 130
23-114 Jabłonna
tel. 81 56 105 16
Szkoła Podstawowa w Skrzynicach 23-114 Jabłonna tel. 81 56 15 524
Szkoła Podstawowa w Tuszowie Tuszów 159
23-114 Jabłonna
tel. 81 56 28 724
Gimnazjum Publiczne w Jabłonnie Jabłonna 45
23-114 Jabłonna
tel. 81 561 12 78
Gimnazjum Publiczne w Piotrkowie Piotrków I 105
23-114 Jabłonna
tel. 81 56 13 501
Zespół Szkół w Jabłonnie Jabłonna 45
23-114 Jabłonna
tel. 81 56 10 525
Zespół Szkół w Piotrkowie Piotrków Pierwszy 105
23-114 Jabłonna
tel. 81 56 13 003
Fax: 81 56 13 006
GMINA KRZCZONÓW
Przedszkole Niepubliczne „Akademia Poziomkowa” ul.Kościuszki 1
23-110 Krzczonów
tel. 533 507 503
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Krzczonowie ul. Leśna 1
23-110 Krzczonów
tel. 81 56 64 110
Filia Szkoły Podstawowej w Krzczonowie z siedzibą w Kosarzewie Dolnym
Oddziały (0-III)
23-110 Krzczonów tel. 56 21 001
GMINA STRZYŻEWICE
Samorządowe Przedszkole Publiczne w Piotrowicach Piotrowice 94
23-107 Strzyżewice
tel. 81 56 28 780
Niepubliczne Przedszkole „Pszczółka Maja” Pszczela Wola
23-107 Strzyżewice
tel. 730 140 176
Szkoła Podstawowa w Kiełczewicach Górnych Kiełczewice Górne 41
23-107 Strzyżewice
tel. 81 56 66 604
Szkoła Podstawowa w Osmolicach Pierwszych Osmolice Pierwsze 165
23-107 Strzyżewice
tel. 81 56 28 013
Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Strzyżewicach Rechcie Strzyżewice 13
23-107 Strzyżewice
tel. 81 56 66 012
Szkoła Podstawowa w Żabiej Woli Żabia Wola 77
23-107 Strzyżewice
tel. 81 56 28 011
Zespół Szkół Publicznychw Bystrzycy Starej Bystrzyca Stara 89
23-107 Strzyżewice
tel. 81 56 66 277
Zespół Szkół Techniki Rolniczej im. Wincentego Witosa w Piotrowicach Piotrowice 183
23 - 107 Strzyżewice
tel. 81 56 28 150
Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli Pszczela Wola 9
23 - 107 Strzyżewice
tel. 81 56 28 076
GMINA WYSOKIE  
Zespół Szkół w Wysokiem im. Stanisława Staszica ul. Szkolna 12
23-145 Wysokie
tel. 84 68 06 216
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mikołajczyka w Giełczwi Giełczew 142
23-145 Wysokie
tel. 84 680 71 06
Szkoła Podstawowa w Maciejowie Starym Maciejów Stary 54A
23-145 Stary Maciejów
tel. 84 68 31 825
GMINA ZAKRZEW  
Szkoła Podstawowa w Dębinie Dębina 20
23-156 Zakrzew
tel. 84 680 01 04
Szkoła Podstawowa w Zakrzewie Zakrzew 226
23-155 Zakrzew
tel. 84 680 92 19
Gimnazjum w Tarnawce Tarnawka Pierwsza 175
23-155 Zakrzew
tel. 84 680 92 53

W zakresie diagnozy:

 • badania psychologiczne,
 • badania pedagogiczne,
 • badania logopedyczne,
 • badania przesiewowe logopedyczne i pedagogiczne,
 • badania przesiewowe słuchu i wzroku wg programu multimedialnego "Słyszę", "Widzę", "Mówię",
 • opiniowanie na podstawie badań diagnostycznych,
 • orzekanie o potrzebie kształcenia specjalnego na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
 • orzekanie o potrzebie nauczania indywidualnego,

W zakresie terapii:

pomoc indywidualna i grupowa

 • terapia zaburzeń mowy, w tym logorytmika,
 • terapia korekcyjno-kompensacyjna dla dzieci ze sprzężonymi deficytami w rozwoju (złożone dysfunkcje), w tym dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu - specjalne potrzeby edukacyjne,
 • pedagogiczne SOS; pomoc reedukacyjna dla dzieci z dużymi trudnościami w nauce szkolnej,
 • terapia dzieci moczących się i ich rodzin,
 • doraźna pomoc psychologiczna terapeutyczna w różnych przypadkach - interwencje kryzysowe (próby samobójcze, głębokie stany traumatyczne dzieci itp.); sesje psychologiczne - cykle spotkań w zależności od potrzeb (przypadki problemów adaptacyjnych w nowym środowisku, różne rodzaje i formy uzależnień itp.)
 • systemowa terapia rodzin
 • rewalidacja dzieci niepełnosprawnych, w tym ze złożoną niepełnosprawnością (ujęcie kompleksowe)
 • wczesne wspomaganie w rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym (od chwili wykrycia niepełnosprawności do momentu podjęcia obowiązku szkolnego przez dziecko),
 • ocena rozwoju psychoruchowego dziecka,
 • wczesna rewalidacja dzieci o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych
 • treningi EEG-Biofeedback

W zakresie profilaktyki:

Propozycja dotyczy przede wszystkim autorskich programów profilaktyczno-wychowawczo-edukacyjnych oraz programów profilaktycznych z gotowymi scenariuszami, których Poradnia jest realizatorem. A są to m.in..

 • "Wśród Ludzi" - program profilaktyczno-wychowawczy uwzględniający problemy młodzieży gimnazjalnej
 • "Lubię siebie, przyjaźnię się z innymi" - dla dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi, w koncentracji uwagi, integracji osobowości, umiejętności współdziałania w relacjach interpersonalnych, z trudnościami adaptacyjnymi w grupie,
 • "Między Misiem a Zeszytem" - program wyrównujący szanse edukacyjne małych dzieci,
 • "Skok wZwyż" - międzyporadniany program edukacyjno-profilaktyczno-wychowawczy, adresowany do młodzieży z wyżu demograficznego, ich rodziców i nauczycieli, w celu wczesnego przeciwdziałania bezrobociu
 • "Skrzydła" - program skierowany do młodzieży rodzin dotkniętych problemem bezrobocia
 • zajęcia edukacyjno-rozwojowe dla rodziców - opracowanie autorskie nakierowane na rozwijanie umiejętności wychowawczych i wsparcie w pełnieniu ról rodzicielskich,
 • warsztatowe formy grupowe z przeznaczeniem dla młodzieży, rodziców i nauczycieli (grupy wsparcia) ,
 • tematyczne spotkania psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli w zależności od potrzeb środowiska wychowującego.

W zakresie doradztwa zawodowego:

 • psychologiczne badania diagnostyczne w kierunku predyspozycji zawodowych, pomoc w planowaniu kariery zawodowej w oparciu o konsultacje specjalistyczne a także zajęcia aktywizujące do wyboru zawodu (formy warsztatowe), ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji zdrowotnej młodzieży gimnazjalnej; pomoc dla młodzieży i szkół z zakresu orientacji zawodowej.

Ponadto: porady, konsultacje, mediacje, interwencje kryzysowe w środowisku ucznia, działalność informacyjno-szkoleniowa.

Programy, o których mowa w ofercie, doczekały się nie tylko wielokrotnej realizacji, ale też różnych modyfikacji. Są programami znanymi i uznanymi w środowisku lokalnym i są wykorzystywane przede wszystkim jako narzędzie do działalności profilaktycznej wśród dzieci i młodzieży, w różnego typu szkołach i we współpracy z samorządem lokalnym, w szczególności zaś we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
ul. M. Karłowicza 4
20-027 Lublin
tel. 81 532 50 57
781 99 43 91
sekretariat-centrum@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 w Lublinie
ul. M. Karłowicza 4
20-027 Lublin
tel. 81 532 80 78

sekretariat-ppp7@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bełżycach
ul. Fabryczna 2b
24-200 Bełżyce
tel. 81 517 27 78
sekretariat-belzyce@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bychawie
ul. Gen. Andersa 2
23-100 Bychawa
tel. 81 566 02 32
sekretariat-bychawa@pceippp.pl