za zyciem  logo cut  logo pppbelzyce

 Dyrekcja
Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Lublinie
i Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Bełżycach serdecznie zapraszają

rodziców, dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych, szkół specjalnych oraz psychologów, pedagogów, logopedów, specjalistów wczesnego wspomagania rozwoju i zainteresowanych nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych położonych na terenie Powiatu Lubelskiego do udziału w konferencji pt.

Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych
i zagrożonych niepełnosprawnością w ramach programu
„ Za Życiem”

Odbędzie się ona
04.06.2019r. o godz. 10.45
w Miejskim Domu Kultury w Bełżycach ul. Tysiąclecia 26, 24-200 Bełżyce

Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do 28.05.2019r. pod numerem tel. 81 5172778

W programie:

 • 10.00 - 10.45 Rejestracja uczestników.
 • 10.45 - 11.00 Powitanie gości i rozpoczęcie konferencji.
 • 11.00-11.15 Wystąpienie przedstawiciela MEN „ Przedstawienie działalności wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno- opiekuńczych w Polsce”.
 • 11.15-11.30 Agnieszka Skubik, Edyta Kania –„Przedstawienie działalności wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w Powiecie Lubelskim”
 • .11.30-11.45 Wystąpienia zaproszonych gości.
 • 11.45-12.00 dr hab. n. med. Magdalena Chrościńska- Krawczyk – „Wczesna diagnoza zaburzeń neurologicznych w rozwoju małego dziecka”.
 • 12.00-12.45 przerwa kawowa
 • 12.45-13.00 dr hab. Jolanta Panasiuk – „Znaczenie wczesnego wykrywania i usprawniania zaburzeń rozwoju mowy u dzieci”.
 • 13.00-13.15 dr n. hum. Katarzyna Patyk – „Wczesne wykrywanie i wspomaganie rozwoju dzieci ze spektrum autyzmu”.
 • 13.15-13.30 mgr Marta Kościk – „Wczesna rehabilitacja ruchowa dziecka zagrożonego niepełnosprawnością”
 • 13.30-13.45 Wystąpienie przedstawiciela Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełżycach nt. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej wynikające z ustawy „Za życiem”.
 • 13.45-14.00 Wystąpienia rodziców dzieci korzystających z zajęć terapeutycznych wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w Powiecie Lubelskim.
 • 14.00-14.15 Podsumowanie i zakończenie konferencji.
 Patronat honorowy Patronat medialny
 patronat wojewodapatronat starosta  logo tvp3

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
ul. M. Karłowicza 4
20-027 Lublin
tel. 81 532 50 57
781 99 43 91
sekretariat-centrum@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 w Lublinie
ul. M. Karłowicza 4
20-027 Lublin
tel. 81 532 80 78

sekretariat-ppp7@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bełżycach
ul. Fabryczna 2b
24-200 Bełżyce
tel. 81 517 27 78
sekretariat-belzyce@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bychawie
ul. Gen. Andersa 2
23-100 Bychawa
tel. 81 566 02 32
sekretariat-bychawa@pceippp.pl