Tematyka szkolenia „Warsztat recytatora” obejmuje:
1) W jaki sposób szukać i wybierać repertuar najbardziej odpowiedni dla swojego podopiecznego?
2) Zagadnienia głosowej interpretacji tekstu literackiego.
3) Podstawowe ćwiczenia artykulacyjne i emisyjne, potrzebne do prowadzenia rozgrzewek dla recytatorów.
4) Praktyczne ćwiczenia interpretacyjnych i poznania w praktyce elementów budujących prezentację recytatorską (gest, środki wyrazu itp.).

Celem szkolenia jest przygotowanie nauczycieli do pracy z uczniem recytatorem.
Czas trwania szkolenia : 3 godziny.
Prowadzący : Marzena Pawłowska- nauczyciel języka polskiego w gimnazjum, oligofrenopedagog, opiekun koła teatralnego w gimnazjum

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
ul. M. Karłowicza 4
20-027 Lublin
tel. 81 532 50 57
781 99 43 91
sekretariat-centrum@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 w Lublinie
ul. M. Karłowicza 4
20-027 Lublin
tel. 81 532 80 78

sekretariat-ppp7@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bełżycach
ul. Fabryczna 2b
24-200 Bełżyce
tel. 81 517 27 78
sekretariat-belzyce@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bychawie
ul. Gen. Andersa 2
23-100 Bychawa
tel. 81 566 02 32
sekretariat-bychawa@pceippp.pl