Tematyka szkolenia "Blogger – narzędzie do tworzenia blogów i WebŌuestów”obejmuje:
1) Praktyczną naukę tworzenia i publikowania blogów i WebŌuestów.
2) Wskazanie zastosowań edukacyjnych blogów.
Celem szkolenia jest nabycie umiejętności tworzenia blogów oraz ich wykorzystania w praktyce szkolnej w formie WebŌuestu. WebŌuest to jedna z metod pracy, która pozwala na efektywne wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej w procesie dydaktycznym. Ma szczególne zastosowanie podczas realizacji projektu edukacyjnego w gimnazjum.
Czas trwania szkolenia : 3 godziny.
Prowadzenie: Maria Dudek - nauczyciel plastyki i informatyki w gimnazjum i szkole podstawowej

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
ul. M. Karłowicza 4
20-027 Lublin
tel. 81 532 50 57
781 99 43 91
sekretariat-centrum@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 w Lublinie
ul. M. Karłowicza 4
20-027 Lublin
tel. 81 532 80 78

sekretariat-ppp7@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bełżycach
ul. Fabryczna 2b
24-200 Bełżyce
tel. 81 517 27 78
sekretariat-belzyce@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bychawie
ul. Gen. Andersa 2
23-100 Bychawa
tel. 81 566 02 32
sekretariat-bychawa@pceippp.pl