Niniejsze Zasady Prywatności mają zastosowanie do danych osobowych użytkowników serwisu internetowego działającego pod adresem www.centrum.pceippp.pl.

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Administratorem Danych Osobowych jest Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Lublinie z siedziba przy M. Karłowicza 4, 20-027 Lublin, NIP: 7123304971, REGON 363176396.

Inspektorem Ochrony Danych jest osoba wyznaczona przez Dyrektora PCEiPPP, nadzorująca przestrzeganie stosowania właściwych środków zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych oraz przepisów RODO i innych obowiązujących w dziedzinie ochrony danych osobowych; Kontakt do Inspektora można uzyskać pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).

Dane osobowe zbierane są poprzez mechanizm rejestracji na forum internetowym.

§2
CEL, ZAKRES I CZAS PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe zbierane przez Administratora, przy pomocy mechanizmu rejestracji na forum są wykorzystywane w celu wymiany poglądów i doświadczeń na forum internetowym.
Administrator przetwarza następujące dane osobowe podane podczas rejestracji: nazwa użytkownika, adres e-mail.

Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres istnienia forum lub do momentu cofnięcia zgody.

§3
PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

Korzystanie z forum, wiąże się z koniecznością podania danych osobowych, i jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z forum.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Administrator Danych przetwarza dane osobowe na podstawie zgody Usługobiorcy, którego dane dotyczą.

Użytkownikowi przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z rejestracją na forum.

§4
PRAWA USŁUGOBIORCY

Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować kontakt z inspektorem danych osobowych pod adresem mailowym Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadrzędnego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych użytkownika narusza przepisy Rozporządzenia.

Dane osobowe Użytkownika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Państwa dane będą powierzone firmie hostingowej odpowiedzialnej za hosting i utrzymanie serwisu www.centrum.pceippp.pl.

§5
PLIKI "COOKIES"

W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego www.centrum.pceippp.pl.stosuje się tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies.

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego www.centrum.pceippp.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb:

 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 • utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika.

Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia z korzystania z niektórych usług w ramach serwisu internetowego. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym www.centrum.pceippp.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

 1. Rekrutacja na wybraną formę doskonalenia odbywa się na podstawie wypełnionej karty zgłoszenia przesłanej:
  1. pocztą tradycyjną na adres PCEiPPP w Lublinie, ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin,
  2. faksem na numer (81) 532 50 57, 781994391.
  3. e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  4. złożonej osobiście w siedzibie PCEiPPP w Lublinie,
  5. uzupełnienie aktywnego formularza zgłoszeniowego na www.centrum. pceippp.pl
 2. O zakwalifikowaniu się na formy doskonalenia decyduje kolejność zgłoszeń.
 3. Informację o terminie rozpoczęcia wybranej formy doskonalenia uczestnik otrzymuje na podany w zgłoszeniu adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.
 4. O rezygnacji ze szkolenia prosimy poinformować telefonicznie lub pocztą elektroniczną nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem zajęć.
 5. Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia jest:
  • obecność na zajęciach,
  • spełnienie warunków określonych przez prowadzącego zajęcia na pierwszym spotkaniu,
  • dokonania opłaty za udział w formie doskonalenia nie później niż 3 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia.

REGULAMIN OPŁAT

 1. Opłaty związane z warsztatami, szkoleniami, kursami doskonalącymi oraz kursami nadającymi uprawnienia wpłacać należy wyłącznie na rachunek bankowy PCEiPPP w Lublinie nr
  62 1160 2202 0000 0002 9628 7837 nie później niż trzy dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia.
  • W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko oraz nazwę formy doskonalenia.
  • W przypadku pokrycia kosztów szkolenia w całości lub części przez szkołę/placówkę oświatową należy dostarczyć pismo od dyrektora z prośbą o wystawienie rachunku na adres szkoły/placówki oświatowej w ciągu 2 dni roboczych od rozpoczęcia szkolenia.
 2. Odpłatność podana jest przy każdej formie doskonalenia.
 3. W przypadku niedokonania wpłat w ustalonym terminie naliczane będą odsetki ustawowe zgodnie z obowiązującymi przepisami (Dz. U. z 2014 r., poz.1858
  z późn. zm.).
 4. Niezgłoszenie pisemnej rezygnacji ze szkolenia na 3 dni robocze przed terminem szkolenia spowoduje obciążenie zgłaszającego pełnymi kosztami szkolenia.
 5. Do dnia wpływu należności PCEiPPP w Lublinie wstrzymuje wydanie zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia.

Zgłoszenie udziału w procesie wspomagania szkół i przedszkoli

Aby rozpocząć współpracę w ramach wspomagania szkół/przedszkoli, prosimy o kontakt z sekretariatem PCEiPPP w Lublinie (e-mailowy lub telefoniczny j.w.). Specjalista skontaktuje się z Państwem celem ustalenia szczegółów dotyczących przeprowadzenia kompleksowego wspomagania Państwa szkoły/placówki.

... strona w budowie ...

Podkategorie

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
ul. M. Karłowicza 4
20-027 Lublin
tel. 81 532 50 57
781 99 43 91
sekretariat-centrum@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 w Lublinie
ul. M. Karłowicza 4
20-027 Lublin
tel. 81 532 80 78

sekretariat-ppp7@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bełżycach
ul. Fabryczna 2b
24-200 Bełżyce
tel. 81 517 27 78
sekretariat-belzyce@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bychawie
ul. Gen. Andersa 2
23-100 Bychawa
tel. 81 566 02 32
sekretariat-bychawa@pceippp.pl