1. Rekrutacja na wybraną formę doskonalenia odbywa się na podstawie wypełnionej karty zgłoszenia przesłanej:
  1. pocztą tradycyjną na adres PCEiPPP w Lublinie, ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin,
  2. faksem na numer (81) 532 50 57, 781994391.
  3. e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  4. złożonej osobiście w siedzibie PCEiPPP w Lublinie,
  5. uzupełnienie aktywnego formularza zgłoszeniowego na www.centrum. pceippp.pl
 2. O zakwalifikowaniu się na formy doskonalenia decyduje kolejność zgłoszeń.
 3. Informację o terminie rozpoczęcia wybranej formy doskonalenia uczestnik otrzymuje na podany w zgłoszeniu adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.
 4. O rezygnacji ze szkolenia prosimy poinformować telefonicznie lub pocztą elektroniczną nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem zajęć.
 5. Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia jest:
  • obecność na zajęciach,
  • spełnienie warunków określonych przez prowadzącego zajęcia na pierwszym spotkaniu,
  • dokonania opłaty za udział w formie doskonalenia nie później niż 3 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia.

REGULAMIN OPŁAT

 1. Opłaty związane z warsztatami, szkoleniami, kursami doskonalącymi oraz kursami nadającymi uprawnienia wpłacać należy wyłącznie na rachunek bankowy PCEiPPP w Lublinie nr
  62 1160 2202 0000 0002 9628 7837 nie później niż trzy dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia.
  • W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko oraz nazwę formy doskonalenia.
  • W przypadku pokrycia kosztów szkolenia w całości lub części przez szkołę/placówkę oświatową należy dostarczyć pismo od dyrektora z prośbą o wystawienie rachunku na adres szkoły/placówki oświatowej w ciągu 2 dni roboczych od rozpoczęcia szkolenia.
 2. Odpłatność podana jest przy każdej formie doskonalenia.
 3. W przypadku niedokonania wpłat w ustalonym terminie naliczane będą odsetki ustawowe zgodnie z obowiązującymi przepisami (Dz. U. z 2014 r., poz.1858
  z późn. zm.).
 4. Niezgłoszenie pisemnej rezygnacji ze szkolenia na 3 dni robocze przed terminem szkolenia spowoduje obciążenie zgłaszającego pełnymi kosztami szkolenia.
 5. Do dnia wpływu należności PCEiPPP w Lublinie wstrzymuje wydanie zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia.

Zgłoszenie udziału w procesie wspomagania szkół i przedszkoli

Aby rozpocząć współpracę w ramach wspomagania szkół/przedszkoli, prosimy o kontakt z sekretariatem PCEiPPP w Lublinie (e-mailowy lub telefoniczny j.w.). Specjalista skontaktuje się z Państwem celem ustalenia szczegółów dotyczących przeprowadzenia kompleksowego wspomagania Państwa szkoły/placówki.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
ul. M. Karłowicza 4
20-027 Lublin
tel. 81 532 50 57
781 99 43 91
sekretariat-centrum@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 w Lublinie
ul. M. Karłowicza 4
20-027 Lublin
tel. 81 532 80 78

sekretariat-ppp7@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bełżycach
ul. Fabryczna 2b
24-200 Bełżyce
tel. 81 517 27 78
sekretariat-belzyce@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bychawie
ul. Gen. Andersa 2
23-100 Bychawa
tel. 81 566 02 32
sekretariat-bychawa@pceippp.pl