Ankieta
dla nauczycieli i kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych

Szanowni Państwo,
Celem badania jest zdiagnozowanie potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli, aby szybko i skutecznie wesprzeć Państwa w wykonywaniu działań edukacyjnych i organizacyjnych oraz rozwoju osobistego.

Podanie osobistego adresu e-mailowego pozwoli nam bezpośrednio skontaktować się z Panem/Panią, ewentualnie zorganizować indywidualną propozycję odpowiadającą na Pana/Pani potrzeby lub przesłać odpowiednie materiały metodyczne.

Dziękujemy

Metryczka
1. Z jakich form kształcenia i doskonalenia zawodowego chciałby Pan/chciałaby Pani skorzystać?2. Z jakich form doradztwa metodycznego korzysta Pan/Pani?
3. W zakresie których zagadnień związanych z kształceniem oczekuje Pan/Pani wsparcia?

W zakresie których zagadnień związanych z kształceniem oczekuje Pan/Pani wsparcia?
4. W zakresie których zagadnień związanych z wychowaniem i profilaktyką oczekuje Pan/Pani wsparcia? (można wybrać kilka form)

5. W zakresie których zagadnień z zakresu wykorzystania technologii informacyjnych oczekuje Pan/Pani wsparcia? (można wybrać kilka form)


6. W zakresie których zagadnień związanych z organizacją doradztwa edukacyjno-zawodowego oczekuje Pan/Pani wsparcia? (można wybrać kilka form)

7. W zakresie których zagadnień związanych z doskonaleniem kompetencji zawodowych oczekuje Pan/Pani wsparcia? (można wybrać kilka form)

8. Wnioski, sugestie, potrzeby

captcha
Powered by BreezingForms

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
ul. M. Karłowicza 4
20-027 Lublin
tel. 81 532 50 57
781 99 43 91
sekretariat-centrum@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 w Lublinie
ul. M. Karłowicza 4
20-027 Lublin
tel. 81 532 80 78

sekretariat-ppp7@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bełżycach
ul. Fabryczna 2b
24-200 Bełżyce
tel. 81 517 27 78
sekretariat-belzyce@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bychawie
ul. Gen. Andersa 2
23-100 Bychawa
tel. 81 566 02 32
sekretariat-bychawa@pceippp.pl