Diagnoza potrzeb doskonalenia nauczycieli w szkołach ponadgimnazjalnych

Obszar: kształcenie zawodowe

ANKIETA

Nauczycielu, nie jesteś sam. Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Lublinie jest gotowe wesprzeć Cię w trudnej pracy nauczycielskiej. Wskaż potrzeby, a zostanie uruchomiony proces wsparcia. Proszę wypełnij poniższą ankietę, która umożliwi nam przygotowanie odpowiednich materiałów i szybką reakcję na Twoje różnorodne potrzeby związane z kierowaniem uczeniem się uczniów oraz Twoim własnym rozwojem zawodowym.

Na poniższe pytania udziel odpowiedzi lub wpisz własną. Mile wdziane są konkretne sugestie. Podanie osobistego adresu e-mailowego pozwoli nam bezpośrednio skontaktować się z Tobą, ewentualnie zorganizować indywidualną propozycję odpowiadającą na Twoje potrzeby lub przesłać odpowiednie materiały metodyczne.

Dziękujemy

Metryczka
1. Jak oceniasz swój plan dydaktyczny?

Zaznacz odpowiednie odpowiedzi.

2. W jaki sposób uwzględniłeś w planie dydaktycznym wnioski z analizy wyników egzaminów zewnętrznych?
3. W jaki sposób przygotowujesz się do zajęć z uczniami?
4. Jakie najczęściej stosujesz formy i metody pracy z uczniami?
5. Czy zadajesz pracę domową?
6. Jakie wsparcie otrzymujesz w ramach szkolnych zespołów przedmiotowych?
7. W jakim stopniu Twoi uczniowie są zmotywowani do uczenia się?
8. Czego chcieliby uczniowie?
9. W jakim zakresie uwzględniłeś ich potrzeby?10. Jakiego wsparcia/pomocy potrzebują Twoi uczniowie, aby efektywnie uczyć się?

11. Jak często oceniasz osiągnięcia edukacyjne uczniów?
12. Jakie stosujesz metody oceniania?

Zaznacz w kolejności od 1 dla najczęściej stosowanych.

13. Jak Twoi uczniowie odbierają /reagują na informacje o ocenie?
14. Jakie trudności napotkałeś na etapie?
15. Co chciałbyś zmienić/poprawić w Twojej pracy edukacyjnej?
16. Jakie obszary Twoje pracy chciałabyś wzmocnić/rozwinąć?
17. Jakie wsparcie ze strony PCEiPPP byłoby Ci pomocne?
18. Uwagi, potrzeby, wnioski
Zabezpieczenia

captcha
Powered by BreezingForms

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
ul. M. Karłowicza 4
20-027 Lublin
tel. 81 532 50 57
781 99 43 91
sekretariat-centrum@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 w Lublinie
ul. M. Karłowicza 4
20-027 Lublin
tel. 81 532 80 78

sekretariat-ppp7@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bełżycach
ul. Fabryczna 2b
24-200 Bełżyce
tel. 81 517 27 78
sekretariat-belzyce@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bychawie
ul. Gen. Andersa 2
23-100 Bychawa
tel. 81 566 02 32
sekretariat-bychawa@pceippp.pl