Termin szkolenia: 06.02.2019r. godz.09.30
Miejsce szkolenia: Sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Lublinie, ul. Spokojna 9
Ilość godzin: 6 godz. dydaktycznych
Koszt: bezpłatnie dla Dyrektorów Szkół i Placówek Oświatowych z gmin związanych umową z PCEiPPP w Lublinie, dla pozostałych uczestników koszt 250 zł/osoba.

Od 01.01.2019 r. wchodzi w życie nowa Ustawa o zmianie ustawy- Prawo oświatowe, Ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw- w związku
z tym proponujemy szkolenie z następującym programem:
1. Zmiany w Karcie Nauczyciela - wdrożenie na nowy rok 2019:
- zmiana pensum niektórych nauczycieli. Wzór uchwały dla JST,
-wymiary urlopów wypoczynkowych kadry kierowniczej według najnowszej ustawy. doskonalenie zawodowe nauczycieli UWAGA.: wykonanie przepisu pod nadzorem RIO.
-wybór podmiotu i dokumentowanie wydatku- przykłady.
-obowiązkowe szkolenia branżowe nauczycieli szkół branżowych
-finansowanie pracy doradcy metodycznego
-ocena pracy nauczyciela i dyrektora
-awans zawodowy nauczycieli w nowej ustawie- zadania dla szkół i JST w 2019 r.
-10a Karty Nauczyciela- warunkowe umowy cywilnoprawne i inne formy zlecania zadań nauczycielom.
2. Arkusze organizacyjne szkół i przedszkoli na rok szkolny 2019/2020:
-fundamentalne zasady w organizacji szkoły/przedszkola w powiązaniu
z budżetem gminy/powiatu optymalne planowanie kadry pedagogicznej
i niepedagogicznej- wewnętrzne standaryzowanie na przykładach.
-zatrudnianie specjalistów i nowe wymagania
-pomoc psychologiczno-pedagogiczna w arkuszu- prawidłowe planowanie pod potrzeby ucznia i możliwości finansowe JST
-kalendarz prac nad arkuszem i wymagane opinie
-pensum nauczycieli, w tym tych realizujących zajęcia rewalidacji, w grupach mieszanych w przedszkolu, w szkołach zawodowych- przykład
-pensum nauczyciela niepełnosprawnego- obliczanie wymiaru na przykładach,
w tym w pensach łączonych.
-planowanie godzin ponadwymiarowych- czy warto? Jakie mają znaczenie dla samorządu, szkoły i samego nauczyciela.
-stanowiska kierownicze w szkole/przedszkoli- planowanie, finansowanie, powierzanie i odwoływanie.
-nowelizacja szkolnictwa zawodowego- z jakim skutkiem w planowaniu arkusza?
-przepisy przejściowe dla szkół ponadpodstawowych obowiązujące od 01.09.2018 r., muszą być zaplanowane w arkuszu- jakie?
-godziny organu prowadzącego i godziny dyrektorskie- podstawowe różnice
w planowaniu i rozliczaniu.
-opcjonalne i obowiązkowe podziały na grupy w oddziałach szkolno-przedszkolnych, w tych liczebność grup.
-inne ważne zmiany, mające wpływ na politykę kadrową dyrektora szkoły/przedszkola, a zatem też na finanse samorządu.
Każdy uczestnik otrzyma: wysoką wartość merytoryczną szkolenia, zaświadczenie, materiały szkoleniowe, serwis kawowy.
Zgłoszenia przyjmujemy na formularzach zgłoszeniowych - w załączeniu do 25.01.2019r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
lub tel./fax 81 532 50 57 bądź telefonicznie 781 994 391
Zapraszamy serdecznie.

 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
ul. M. Karłowicza 4
20-027 Lublin
tel. 81 532 50 57
781 99 43 91
sekretariat-centrum@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 w Lublinie
ul. M. Karłowicza 4
20-027 Lublin
tel. 81 532 80 78

sekretariat-ppp7@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bełżycach
ul. Fabryczna 2b
24-200 Bełżyce
tel. 81 517 27 78
sekretariat-belzyce@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bychawie
ul. Gen. Andersa 2
23-100 Bychawa
tel. 81 566 02 32
sekretariat-bychawa@pceippp.pl