Program konferencji:
Grupa A*
Rejestracja uczestników 9.00-9.45
Wykład na auli 9.45-11.15
Strefa inspiracji 11.30-13.00
Przerwa kawowa 13.00-13.30
Sesja Warsztatowa 13.30-15.00

Grupa B*
Rejestracja uczestników 9.00-9.45
Wykład na auli 9.45-11.15
Sesja Warsztatowa 11.30-13.00
Przerwa kawowa 13.00-13.30
Strefa Inspiracji 13.30-15.00

*Każda osoba bierze udział w sesji warsztatowej, wykładowej i strefie inspiracji, różna jest jedynie kolejność uczestnictwa.

Podczas konferencji przewidziane są 2 części:
- w części wykładowej będziemy poszukiwać recepty na to, jak i czego uczyć w perspektywie dynamicznych przemian rzeczywistości społecznej,
- część warsztatowa poświęcona będzie autorskiej Metodzie Pytań i Doświadczeń, która rozwija myślenie naukowe, kształtuje umiejętność współpracy oraz rozbudza ciekawość poznawczą uczniów.
Zapraszamy również do wymiany inspiracji i doświadczeń, podczas której nauczyciele, dyrektorzy i edukatorzy podzielą się swoimi doświadczeniami w zakresie stosowania innowacji podczas lekcji i pracy w szkole.
SESJA WYKŁADOWA:
Jak przygotować dzieci do życia w świecie, który wciąż się zmienia?
Jak rozwijać kompetencje społeczne w kontekście oczekiwań rynkowych?
Porozmawiajmy o tym, jak rozwijać w dzieciach pięć kluczowych kompetencji, które będą im potrzebne w dorosłym życiu. Czy można nazwać je ponadczasowymi?
Dzięki kilku nietypowym zagadkom możemy sami sprawdzić, czy je posiadamy.
Wykład będzie okazją do dyskusji i refleksji na temat nauki, która ma na celu przygotowanie do roli przyszłego obywatela, pracownika i rodzica.
Prowadzący: Rafał Szczepanik
czas trwania : 90 min

STREFA INSPIRACJI

W trakcie sesji nauczyciele i dyrektorzy podzielą się własnymi doświadczeniami pracy
z wykorzystaniem metod i narzędzi uznawanych za innowacyjne. Opowiedzą o założeniach owych metod i o swojej praktyce związanej z nimi.
Sesja będzie także okazją do wspólnej dyskusji o tym, jak wprowadzać atrakcyjne dla uczniów aktywności, metody i narzędzia podczas zajęć lekcyjnych.
Zaproszeni goście : EduScrum, Klub Młodego Odkrywcy, grupa Edukacja 3.0;
czas trwania : 90 min


SESJA WARSZTATOWA

Jak rozbudzić dziecięcą ciekawość w szkole?

Warsztaty będą poświęcone Metodzie Pytań i Doświadczeń, na bazie której tworzone są scenariusze lekcji w programie Uniwersytet Dzieci w Klasie na platformie: www.scenariuszelekcji.edu.pl
Uczestnicy otrzymają narzędzia, umożliwiające projektowanie i prowadzenie lekcji rozbudzających ciekawość, kształtujących naukowe myślenie i rozwijających u dzieci umiejętność skutecznego działania. Podczas warsztatów uczestnicy rozwiną umiejętność formułowania wraz z dziećmi w klasie pytań badawczych oraz stworzą w grupach pomysły na scenariusz lekcji według Metody Pytań i Doświadczeń.
Prowadzenie : Metodycy Fundacji Uniwersytet Dzieci
czas trwania : 90 min

Serdecznie zapraszamy

 

 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
ul. M. Karłowicza 4
20-027 Lublin
tel. 81 532 50 57
781 99 43 91
sekretariat-centrum@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 w Lublinie
ul. M. Karłowicza 4
20-027 Lublin
tel. 81 532 80 78

sekretariat-ppp7@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bełżycach
ul. Fabryczna 2b
24-200 Bełżyce
tel. 81 517 27 78
sekretariat-belzyce@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bychawie
ul. Gen. Andersa 2
23-100 Bychawa
tel. 81 566 02 32
sekretariat-bychawa@pceippp.pl