Jak funkcjonuje ludzka ręka? Jak skomplikowane mechanizmy kontrolują wykonywanie czynności precyzyjnych takich jak pisanie czy robótki ręczne?Jaki wpływ na sprawność ręki mają procesy przetwarzania sensorycznego?

Na te i inne pytania odpowiedzą specjaliści prowadzący kurs doskonalący:

„Wspomaganie sprawności motorycznej i grafomotorycznej dziecka”
Korzyści z uczestnictwa: Uczestnicy zostaną wyposażeni w przykłady konkretnych metod terapeutycznych. Zaprezentowane zostaną różne pomoce wykorzystywane do stymulowania rozwoju motorycznego. Kursanci po zakończeniu kursu otrzymują stosowne zaświadczenie o jego odbyciu. Przewidziane są także przerwy, podczas których można skorzystać z serwisu kawowego. W trakcie zajęć każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe.
Prowadzące:
Aleksandra Palczewska-Chrześćjan - psycholog, fizjoterapeuta, specjalista terapii ręki
Agnieszka Skubik - logopeda, terapeuta SI, specjalista terapii ręki
W programie kursu:
1. Cele i zadania terapii motorycznej, w tym grafomotorycznej.
2. Obserwacja zaburzeń małej motoryki w ujęciu całościowej postawy dziecka.
3. Czynniki zaburzające prace ręki.
4. Zarys anatomii i fizjologii ręki.
5. Rozwój psychomotoryczny dziecka.
6. Etapy rozwoju grafomotoryki i chwytu pisarskiego.
7. Ocena praksji ręki i diagnoza dysfunkcji motorycznych u dzieci zdrowych
i z zaburzeniami rozwoju.
8. Dysfunkcje procesów integracji sensorycznej i ich wpływ na rozwój chwytu.
9. Wspomaganie czynności samoobsługowych.
10. Praca z dzieckiem z obniżonym / wzmożonym napięciem mięśniowym.
11. Ocena poziomu graficznego pisma, objawy dysgrafii.
12. Usprawnianie ręki w pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
13. Ćwiczenia ruchowe usprawniające sferę motoryczną.
14. Ćwiczenia manualne przygotowujące rękę do czynności grafomotorycznych, propozycje ćwiczeń ruchowych i zabaw usprawniających pomocnych w profilaktyce zaburzeń motoryki.
Zgłoszenia na formularzach zgłoszeniowych prosimy kierować do 15.03.2019r.: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., fax 81 5325057 lub PCEiPPP w Lublinie,
ul. Karłowicza 4 20-027 Lublin,
Koszt 120,00 zł/osoba.
Serdecznie zapraszamy

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
ul. M. Karłowicza 4
20-027 Lublin
tel. 81 532 50 57
781 99 43 91
sekretariat-centrum@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 w Lublinie
ul. M. Karłowicza 4
20-027 Lublin
tel. 81 532 80 78

sekretariat-ppp7@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bełżycach
ul. Fabryczna 2b
24-200 Bełżyce
tel. 81 517 27 78
sekretariat-belzyce@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bychawie
ul. Gen. Andersa 2
23-100 Bychawa
tel. 81 566 02 32
sekretariat-bychawa@pceippp.pl