W programie:
-Zapoznanie dyrektorów i nauczycieli kształcenia zawodowego z planowanymi zmianami
w pięcioletnim technikum;
- Zmiany dotyczące klasyfikacji zawodów;
- Analiza podstaw programowych w zawodach branży: teleinformatycznej, rolno-hodowlanej, ogrodniczej i hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej;
- Tworzenie ramowych planów nauczania dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych, technik informatyk, technik architektury krajobrazu, technik agrobiznesu- praktyczne ćwiczenia na komputerach.
Warsztaty poprowadzi Pani Dorota Obroślak, nauczyciel przedmiotów zawodowych, egzaminator OKE.
Zapisy 81 5325057
Serdecznie zapraszamy

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
ul. M. Karłowicza 4
20-027 Lublin
tel. 81 532 50 57
781 99 43 91
sekretariat-centrum@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 w Lublinie
ul. M. Karłowicza 4
20-027 Lublin
tel. 81 532 80 78

sekretariat-ppp7@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bełżycach
ul. Fabryczna 2b
24-200 Bełżyce
tel. 81 517 27 78
sekretariat-belzyce@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bychawie
ul. Gen. Andersa 2
23-100 Bychawa
tel. 81 566 02 32
sekretariat-bychawa@pceippp.pl