Ilość godzin: 6 godz. dydaktycznych
Koszt: bezpłatnie dla Dyrektorów Szkół i Placówek Oświatowych z gmin związanych umową z PCEiPPP w Lublinie, dla pozostałych uczestników koszt 250 zł/osoba

 W programie szkolenia przewidziane są następujące zagadnienia tematyczne:

 Dokumentowanie pracy szkoły – dokumentacja obowiązkowa i opcjonalna

Przybliżenie podstaw prawnych prowadzenia dokumentacji i dokumentowania pracy szkoły.
Zadania i obowiązki dyrektora w zakresie sporządzania, przechowywania i brakowania dokumentacji.
Dokumentacja przebiegu nauczania, organizacji pracy, finansowa i kadrowa oraz bhp.
Druki ścisłego zarachowania – rodzaje druków i zasady postępowania w zależności od rodzaju
Dokumentowanie różnych szkolnych zdarzeń i czynności – procedury, sprawozdawczość.
Właściwe prowadzenie dokumentów szkolnych – zasady rządzące wypełnianiem obowiązujących wzorów dokumentów, gromadzenie i segregowanie dokumentów, poświadczanie kopii i odpisów.
Sporządzanie dokumentów dla których nie ustalono wzoru – wprowadzanie wzoru dokumentu w obiegu wewnętrznym.
Instrukcja kancelaryjna i rzeczowy wykaz akt – zasady numerowania dokumentów własnych i przychodzących.
Sprostowania błędów w dokumentacji szkolnej, uzupełnianie braków w dokumentacji, sporządzanie duplikatów, odtworzenie zniszczonych lub zgubionych dokumentów.
Odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji szkolnej.
Postępowanie z wnioskami o podanie danych w trybie dostępu do informacji publicznej – wyciągi z dokumentów i wgląd w dokumenty.

 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych po ostatnich zmianach

Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – wysokość odpisu.
Gospodarowanie środkami Funduszu:
pomoc socjalna – rodzaje pomocy finansowanej z Funduszu
osoby uprawnione do korzystania ze środków Funduszu
kryteria przyznawania poszczególny świadczeń
Regulamin Funduszu:
zasady tworzenia i wprowadzania regulaminu, zmiany,
czy musi/może być komisja socjalna i jej zadania?
pożyczki mieszkaniowe,
wycieczki, imprezy, „grusza”
świadczenia pieniężne i rzeczowe.
Pomoc socjalna a obowiązki podatkowe.
Rola związków zawodowych w przyznawaniu świadczeń socjalnych.
Nieprawidłowe wykorzystywanie środków Funduszu – odpowiedzialność pracodawcy.

Każdy uczestnik otrzyma: wysoką wartość merytoryczną szkolenia, zaświadczenie, materiały szkoleniowe, serwis kawowy.

Zgłoszenia przyjmujemy na formularzach zgłoszeniowych - w załączeniu do 30.04.2019r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

lub tel./fax 81 532 50 57 bądź telefonicznie 781 994 391
Zapraszamy serdecznie.

 

 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
ul. M. Karłowicza 4
20-027 Lublin
tel. 81 532 50 57
781 99 43 91
sekretariat-centrum@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 w Lublinie
ul. M. Karłowicza 4
20-027 Lublin
tel. 81 532 80 78

sekretariat-ppp7@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bełżycach
ul. Fabryczna 2b
24-200 Bełżyce
tel. 81 517 27 78
sekretariat-belzyce@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bychawie
ul. Gen. Andersa 2
23-100 Bychawa
tel. 81 566 02 32
sekretariat-bychawa@pceippp.pl