Miejsce szkolenia: Sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Lublinie, ul. Spokojna 9
Ilość godzin: 6 godz. dydaktycznych
Koszt: bezpłatnie dla Dyrektorów, Wicedyrektorów, Nauczycieli Szkół, Przedszkoli
i Placówek Oświatowych, pracowników kadr oświatowych z gmin związanych umową
z PCEiPPP w Lublinie, dla pozostałych uczestników koszt 250 zł/osoba

 W programie szkolenia przewidziane są następujące zagadnienia tematyczne:
1. Zmodernizowane SIO – przegląd aktów prawnych od roku 2017 i 2018 – cele i zakres nowelizacji ustawy o systemie informacji oświatowej
2. Regulacje prawne z zakresu przetwarzania danych osobowych po zmianach ustawy o ochronie danych osobowych i wejściu w życie RODO
3. Organizacja i zasady działania sprawozdawczości – omówienia zmian
4. Terminy przekazywania danych do bazy danych SIO, o których mowa w art. 30 ustawy
5. Zakres gromadzonych danych: dane identyfikacyjne oraz dane dziedzinowe w bazie sio
6. Moduł ucznia (wychowanka), nauczyciela, danych dziedzinowych, wydawanie orzeczeń – metodyka i problematyka wprowadzania danych:
- Świadczenia 500+, Karta Dużej rodziny, Dobry Start – obligatoryjność wprowadzania danych o uczniach,
- Wagi subwencyjne – uczeń w oddziale, uczeń posiadający orzeczenie lub opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju
- Egzaminy zewnętrzne w systemie
7. Procedury związane z uprawnieniami dostępu do bazy danych SIO:
- Procedura składania wniosku o dostęp do bazy SIO
- Cofanie upoważnień w placówce (odpowiedzialność Dyrektora – RODO)
- Upoważnienia wewnętrzne (wzory upoważnień).
8. Logowanie do zmodernizowanego SIO: Problem z hasłem: komunikat: Nie pamiętasz hasła?. Zmiana hasła
9. Strefa dla zalogowanych (logowanie do strefy, informacje i materiały umieszczone w strefie tj. raporty, materiały edukacyjne, terminy, ankiety, CROD)
10. Zadania dla JST:
- Rejestracja i modyfikacja szkoły w RSPO (m.in. dodawanie etapów edukacyjnych w szkole podstawowej)
- Wprowadzanie danych dziedzinowych, danych o uczniach i nauczycielach ( zakres danych wprowadzanych)
11. Szkoła, placówka, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – zasady rejestrowania uczniów i nauczycieli – dane identyfikacyjne
- Jakie dzieci rejestrujemy w systemie – Przedszkole, Szkoła, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna i inne
- Uczeń z PESELEM, Uczeń bez PESELA (cudzoziemiec)
- Cudzoziemiec z numerem PESEL.
- Procedura weryfikacji danych identyfikacyjnych nauczyciela i ucznia w bazie SIO - niezweryfikowanego PESELA. Pismo urzędowe do Urzędu Stanu Cywilnego
- Import danych z pliku CSV( Exel, Dziennik Librus, Dziennik Vulcan – jakie są możliwości? )
12. Uczeń - dane dziedzinowe w systemie SIO
- Adres Zamieszkania ucznia
- Oddziały podstawowe. Zakładanie oddziałów w systemie (oddziały podstawowe, oddziały podstawowe typu gimnazjum, oddziały podstawowe typu zasadniczej szkoły zawodowej, odziały podstawowe typu branżowej szkoły I stopnia. Specyfika oddziału, Specyfiki dodatkowe, języki obce nauczane w oddziale, specyfika wielozawodowe oraz z nauczaniem języka mniejszości. Specyfiki dodatkowe, język obcy, zawody, dyscypliny sportu. Oddziały wstępne. Oddziały w przedszkolu (Oddział „0”, Oddział poniżej „0”)
- Oddziały dodatkowe. Zakładanie oddziałów: zajęcia rewalidacyjno-wychowawczych, oddziały wczesnego wspomagania rozwoju, kursy kwalifikacyjne, oddział przygotowawczy.
- Nauka ucznia. Obowiązek przedszkolny, szkolny, nauki.
- Przypisania do oddziałów uczniów/wychowanków. Przypisanie dziecka do oddziału podstawowego i dodatkowego
- Rejestracja Orzeczeń i Opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju ( szkoła, przedszkole, placówka oświatowa, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna). Weryfikowanie opinii, orzeczenia w systemie
- Pozostałe dane dziedzinowe (dane wprowadzane w szkole/przedszkolu)
- Dowożenie, Wypadek, Pomoc psychologiczno-pedagogiczna (jakie dane wprowadzaliśmy w poprzedniej wersji? – Rozporządzenie ws. zakresu danych.
- Pozostałe dane ucznia

13. Nauczyciel – dane dziedzinowe w systemie SIO
- Zasady dotyczące rejestracji umów nauczycieli – kiedy rejestrujemy dwie umowy o pracę, dodatek stażowy w dwóch szkołach?, nieobecność w pracy, wynagrodzenie, średnia etatowa, tygodniowy wymiar zajęć, ogólny i pedagogiczny staż pracy, lista umów
- Przypisywanie obowiązków nauczycielom
- Awans zawodowy nauczyciela
- Pozostałe dane nauczyciela

14. Dane zbiorcze – dane w systemie SIO (księgowa, kierownik gospodarczy, bibliotekarz).
- Rejestrowanie danych o pomieszczeniach w obecnej wersji Zmodernizowanego SIO.
- Dane gromadzone w obecnej wersji programu dotyczące Internatów, Burs, Schronisk
- Pozostałe dane dziedzinowe
15. Rola, zadania i odpowiedzialność dyrektorów szkół i placówek oświatowych w zmodernizowanym systemie Informacji Oświatowej
16. Odpowiedzialność administratora danych osobowych i innych użytkowników oraz przepisy karne

Każdy uczestnik otrzyma: wysoką wartość merytoryczną szkolenia, zaświadczenie, materiały szkoleniowe, serwis kawowy.
Zgłoszenia przyjmujemy na formularzach zgłoszeniowych - w załączeniu do 20.05.2019r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
lub tel./fax 81 532 50 57 bądź telefonicznie 781 994 391
Zapraszamy serdecznie.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
ul. M. Karłowicza 4
20-027 Lublin
tel. 81 532 50 57
781 99 43 91
sekretariat-centrum@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 w Lublinie
ul. M. Karłowicza 4
20-027 Lublin
tel. 81 532 80 78

sekretariat-ppp7@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bełżycach
ul. Fabryczna 2b
24-200 Bełżyce
tel. 81 517 27 78
sekretariat-belzyce@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bychawie
ul. Gen. Andersa 2
23-100 Bychawa
tel. 81 566 02 32
sekretariat-bychawa@pceippp.pl