Adresaci: Zainteresowani nauczyciele
Cel: Zdobycie uprawnień wychowawcy placówki wypoczynku
Treści (wg ramowego programu MEN):

  1. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży.
  2. Organizacja zajęć w placówce wypoczynku.
  3. Planowanie pracy wychowawczo - opiekuńczej.
  4. Obowiązki wychowawcy grupy.
  5. Wychowanie fizyczne i sport w placówce wypoczynku.
  6. Turystyka i krajoznawstwo.
  7. Zajęcia kulturalno – oświatowe.
  8. Bezpieczeństwo życia i zdrowia.

Liczba godzin: 36
Koszt uczestnictwa w kursie: 360 złotych/osoba
Kurs kończy się egzaminem pod nadzorem Lubelskiego Kuratora Oświaty.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
ul. M. Karłowicza 4
20-027 Lublin
tel. 81 532 50 57
781 99 43 91
sekretariat-centrum@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 w Lublinie
ul. M. Karłowicza 4
20-027 Lublin
tel. 81 532 80 78

sekretariat-ppp7@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bełżycach
ul. Fabryczna 2b
24-200 Bełżyce
tel. 81 517 27 78
sekretariat-belzyce@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bychawie
ul. Gen. Andersa 2
23-100 Bychawa
tel. 81 566 02 32
sekretariat-bychawa@pceippp.pl