Poradnie psychologiczno-pedagogiczne to miejsca stworzone z myślą o dzieciach. To ich dobro, prawidłowy rozwój intelektualny i emocjonalny jest ostatecznym celem wszystkich naszych działań. Są to miejsca przyjazne, bezpieczne, w których pomoc znajdują dzieci, a także rodzice i nauczyciele napotykający trudności w trakcie swojej niełatwej misji wychowania i nauczania.

Tutaj może przyjść każdy. Nie wartościujemy problemu, z którym zwracacie się do nas. Słuchamy uważnie każdego dziecka, rodzica i nauczyciela. Staramy się pomóc wskazując możliwe, najlepsze drogi rozwiązania trudnej sytuacji. Chcemy być przewodnikami lub po prostu towarzyszami na krętej ścieżce rozwoju każdego dziecka.

Źródłem naszej satysfakcji jest takie ukierunkowanie pracy rodziców i nauczycieli oraz wsparcie udzielone każdemu dziecku, które zmierza do osiągnięcia przez dziecko najwyższy możliwy dla niego poziom rozwoju.

Pomoc, której udzielamy jest bezpłatna a korzystanie z niej jest dobrowolne. Obowiązuje nas tajemnica. Żaden rodzic czy nauczyciel nie powinien więc czuć skrępowania przychodząc do nas. Szanujemy każdego, kto się do nas zwraca. Doceniamy jego odwagę szukania pomocy i wsparcia w uczeniu i wychowaniu swoich dzieci lub wychowanków. Udzielamy pomocy dzieciom od urodzenia do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadgimnazjalnej.

Każda z poradni wchodzących w skład Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Lublinie ( PP-P w Bełżycach, PP-P w Bychawie, PP-P nr. 7 w Lublinie) wspomaga uczniów, rodziców i nauczycieli poprzez udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i logopedycznej w formie diagnozowania, opiniowania, orzekania, prowadzenia terapii, udzielania porad, konsultacji, działania profilaktyczne i interwencyjne.

Można znaleźć nas nie tylko w siedzibach naszych poradni, ale również w szkołach i przedszkolach położonych na terenie Powiatu Lubelskiego. Na terenie tych placówek udzielamy porad i konsultacji uczniom, rodzicom i nauczycielom. Takie nasze działania pozwalają nam poznać, a jednocześnie lepiej zrozumieć środowisko ucznia, a tym samym skuteczniej mu pomóc. W szkołach i przedszkolach prowadzimy zajęcia profilaktyczne dla uczniów, ukierunkowane na rozwijanie ich kompetencji społecznych, umiejętności uczenia się, koncentracji uwagi, a także zapobieganie różnym zaburzeniom zachowania i uzależnieniom. Prowadzimy tam również spotkania informacyjne i warsztaty dla nauczycieli, rodziców na interesujące ich tematy. Każdą placówkę, grupę uczniów, rodziców, nauczycieli, a także każdą pojedynczą osobę traktujemy indywidualnie i z całą starannością pochylamy się nad jej potrzebami i problemami.

Prowadzimy sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, które mają na celu wzajemne wsparcie, uczenie się, podnoszenie własnych kompetencji oraz wymianę doświadczeń..

Każda z trzech naszych poradni zatrudnia osoby kompetentne, rzetelne, nieustannie podnoszące swoje umiejętności, otwarte i życzliwe. Praca nad tworzeniem środowiska przyjaznego dziecku, współpraca z rodzicami i nauczycielami a przede wszystkim pomoc dziecku w jego rozwoju to nasza pasja. Praca trudna, wymagająca, ale przynosząca wiele satysfakcji. Nic bowiem tak nie cieszy, jak obserwowanie rozwoju dziecka, jego postępów, towarzyszenie w budowaniu poczucia własnej wartości i szacunku do siebie i innych.

Nasza indywidualna oferta jest zróżnicowana, gdyż potrzeby środowiska lokalnego, w którym każda z naszych placówek funkcjonuje również nie są tożsame. Zapraszamy więc do zapoznania się ze szczegółową ofertą każdej z poradni.

Jesteśmy dla Was i zmieniamy się dla Was.

Opracowały: Agnieszka Skubik, Aleksandra Palczewska-Chrześćjan, PP-P w Bełżycach

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
ul. M. Karłowicza 4
20-027 Lublin
tel. 81 532 50 57
781 99 43 91
sekretariat-centrum@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 w Lublinie
ul. M. Karłowicza 4
20-027 Lublin
tel. 81 532 80 78

sekretariat-ppp7@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bełżycach
ul. Fabryczna 2b
24-200 Bełżyce
tel. 81 517 27 78
sekretariat-belzyce@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bychawie
ul. Gen. Andersa 2
23-100 Bychawa
tel. 81 566 02 32
sekretariat-bychawa@pceippp.pl