Aktualności PPP w Bełżycach

W związku z licznymi zapytaniami i wątpliwościami dotyczącymi ważności wydawanych orzeczeń przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne podajemy istotne informacje:
Zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe (Dz.U.60.2017)...

Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku od 6 do 9 lat do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach na bezpłatne zajęcia terapeutyczne ukierunkowane na rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej dzieci w dniach 29.01.-02.02.2018r. W programie liczne zabawy, ćwiczenia ruchowe i gry. Dodatkowych informacji pod nr tel 815172778 udzielają prowadzące zajęcia: Aleksandra Palczewska-Chrześćjan i Agnieszka Skubik.

Zapraszamy, ilość miejsc ograniczona.

Dnia 30.11.2017 godz. 10:00 zapraszamy na DZIEŃ OTWARTY w PPP w Bełżycach połączony z rozstrzygnięciem konkursu „Przemocy w mojej szkole mówię-NIE!” W ramach realizacji projektu „Szkoły Powiatu Lubelskiego miejscem ochrony i bezpieczeństwa dzieci i młodzieży” będącego częścią rządowego programu Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
ul. M. Karłowicza 4
20-027 Lublin
tel. 81 532 50 57
781 99 43 91
sekretariat-centrum@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 w Lublinie
ul. M. Karłowicza 4
20-027 Lublin
tel. 81 532 80 78

sekretariat-ppp7@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bełżycach
ul. Fabryczna 2b
24-200 Bełżyce
tel. 81 517 27 78
sekretariat-belzyce@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bychawie
ul. Gen. Andersa 2
23-100 Bychawa
tel. 81 566 02 32
sekretariat-bychawa@pceippp.pl