Kara powinna rozumiana być jako konsekwencja, którą dziecko ponosi za swoje zachowanie – 7 x S

 • Szybka
 • Skuteczna
 • Sprawiedliwa
 • Słuszna
 • Sympatyczna
 • Słowna
 • Stanowcza

Ważne, by była ona przemyślana przez dorosłych, dostosowana do wieku, możliwa do zrealizowana. „Kara ma nauczyć dziecko dobrego zachowania, wskazać, drogę, nie zaś ulżyć złości rodziców.

Metoda stosowana zamiast karania (Faber A., Mazlish E., 1996, s. 109, Sakowska J., 1999, s. 57):

 • wskaż pomocną metodę „Słyszę, że jesteś zmartwiony. Byłoby lepiej, gdybyś wyrażał to bez używania wulgarnych słów”,
 • wyraź ostry sprzeciw (nie atakując charakteru dziecka) „Martwi mnie, że używasz takich wyrazów”,
 • określ swoje oczekiwania „Oczekuję, że znajdziesz jakiś inny sposób, żeby dać mi do zrozumienia, że czujesz złość”,
 • pokaż dziecku jak może się poprawić,
 • zaproponuj wybór,
 • pozwól dziecku doświadczyć, jakie są konsekwencje jego zachowania.

Sześć kroków rozwiązywania konfliktów metodą „Bez porażek” (Gordon T., 1996, s. 225):

 1. rozpoznać konflikt i go nazwać,
 2. zrozumieć dziecko, jego uczucia i potrzeby, aby ono mogło zrozumieć siebie,
 3. wspólnie poszukać możliwych rozwiązań,
 4. krytycznie ocenić propozycje rozwiązań,
 5. zdecydować się na najlepsze rozwiązanie,
 6. wykonać powziętą decyzję.

Schemat pochwały opisowej (Sakowska J., 1999, s. 91):

 • opisz, co widzisz, np. „Widzę zamiecioną podłogę w przedpokoju i poustawiane buty”,
 • opisz, co czujesz „Przyjemnie jest wrócić do domu i od progu zobaczyć porządek”,
 • podsumuj godne pochwały zachowanie dziecka „To się nazywa porządek”.

„Zamiast oceniać, wytykać błędy i to co nie zostało zrobione, opisz, co jest dobre, co zostało zrobione i co należy zrobić”.

 

Opracowała: mgr Aleksandra Palczewska-Chrześćjan-psycholog

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
ul. M. Karłowicza 4
20-027 Lublin
tel. 81 532 50 57
781 99 43 91
sekretariat-centrum@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 w Lublinie
ul. M. Karłowicza 4
20-027 Lublin
tel. 81 532 80 78

sekretariat-ppp7@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bełżycach
ul. Fabryczna 2b
24-200 Bełżyce
tel. 81 517 27 78
sekretariat-belzyce@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bychawie
ul. Gen. Andersa 2
23-100 Bychawa
tel. 81 566 02 32
sekretariat-bychawa@pceippp.pl