GMINA Bychawa
Samorządowe Przedszkole Nr1 w Bychawie ul. Partyzantów 5
23-100 Bychawa
tel. 81 56 60 136
Przedszkole Niepubliczne „Akademia Poziomkowa” ul. M.J.Piłsudskiego 7-15
23-100 Bychawa
tel. 532 487 060
Szkoła Podstawowa w Bychawie ul. Szkolna 8
23-100 Bychawa
tel. 81 56 60 142
Szkoła Podstawowa im. Kajetana Koźmiana w Bychawce Bychawka Druga Kolonia 75
23-100 Bychawa
tel. 81 56 60 401
Szkoła Podstawowa w Osowie Osowa 61
23-100 Bychawa
tel. 81 56 60 021
Szkoła Podstawowa w Starej Wsi Drugiej Stara Wieś Druga 56
23-100 Bychawa
tel. 81 56 25 069
Szkoła Podstawowa im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej Wola Gałęzowska 116a
23-100 Bychawa
tel. 81 56 58 023
Publiczna Szkoła Podstawowa w Zaraszowie Zaraszów 64
23-100 Bychawa
tel. 81 56 60 098
Gimnazjum Nr 1 im. Obrońców Ojczyzny w Bychawie ul. Szkolna 8
23-100 Bychawa
tel. 81 56 60 278
Zespół Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie Marszałka Józefa Piłsudskiego 81
23-100 Bychawa
tel. 81 56 60 019
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr Henryka Dobrzańskiego w Bychawie  Reymonta 4b
23-100 Bychawa
tel. 81 56 60 045
GMINA JABŁONNA
Szkoła Podstawowa w Czerniejowie Czerniejów 130
23-114 Jabłonna
tel. 81 56 105 16
Szkoła Podstawowa w Skrzynicach 23-114 Jabłonna tel. 81 56 15 524
Szkoła Podstawowa w Tuszowie Tuszów 159
23-114 Jabłonna
tel. 81 56 28 724
Gimnazjum Publiczne w Jabłonnie Jabłonna 45
23-114 Jabłonna
tel. 81 561 12 78
Gimnazjum Publiczne w Piotrkowie Piotrków I 105
23-114 Jabłonna
tel. 81 56 13 501
Zespół Szkół w Jabłonnie Jabłonna 45
23-114 Jabłonna
tel. 81 56 10 525
Zespół Szkół w Piotrkowie Piotrków Pierwszy 105
23-114 Jabłonna
tel. 81 56 13 003
Fax: 81 56 13 006
GMINA KRZCZONÓW
Przedszkole Niepubliczne „Akademia Poziomkowa” ul.Kościuszki 1
23-110 Krzczonów
tel. 533 507 503
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Krzczonowie ul. Leśna 1
23-110 Krzczonów
tel. 81 56 64 110
Filia Szkoły Podstawowej w Krzczonowie z siedzibą w Kosarzewie Dolnym
Oddziały (0-III)
23-110 Krzczonów tel. 56 21 001
GMINA STRZYŻEWICE
Samorządowe Przedszkole Publiczne w Piotrowicach Piotrowice 94
23-107 Strzyżewice
tel. 81 56 28 780
Niepubliczne Przedszkole „Pszczółka Maja” Pszczela Wola
23-107 Strzyżewice
tel. 730 140 176
Szkoła Podstawowa w Kiełczewicach Górnych Kiełczewice Górne 41
23-107 Strzyżewice
tel. 81 56 66 604
Szkoła Podstawowa w Osmolicach Pierwszych Osmolice Pierwsze 165
23-107 Strzyżewice
tel. 81 56 28 013
Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Strzyżewicach Rechcie Strzyżewice 13
23-107 Strzyżewice
tel. 81 56 66 012
Szkoła Podstawowa w Żabiej Woli Żabia Wola 77
23-107 Strzyżewice
tel. 81 56 28 011
Zespół Szkół Publicznychw Bystrzycy Starej Bystrzyca Stara 89
23-107 Strzyżewice
tel. 81 56 66 277
Zespół Szkół Techniki Rolniczej im. Wincentego Witosa w Piotrowicach Piotrowice 183
23 - 107 Strzyżewice
tel. 81 56 28 150
Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli Pszczela Wola 9
23 - 107 Strzyżewice
tel. 81 56 28 076
GMINA WYSOKIE  
Zespół Szkół w Wysokiem im. Stanisława Staszica ul. Szkolna 12
23-145 Wysokie
tel. 84 68 06 216
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mikołajczyka w Giełczwi Giełczew 142
23-145 Wysokie
tel. 84 680 71 06
Szkoła Podstawowa w Maciejowie Starym Maciejów Stary 54A
23-145 Stary Maciejów
tel. 84 68 31 825
GMINA ZAKRZEW  
Szkoła Podstawowa w Dębinie Dębina 20
23-156 Zakrzew
tel. 84 680 01 04
Szkoła Podstawowa w Zakrzewie Zakrzew 226
23-155 Zakrzew
tel. 84 680 92 19
Gimnazjum w Tarnawce Tarnawka Pierwsza 175
23-155 Zakrzew
tel. 84 680 92 53

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
ul. M. Karłowicza 4
20-027 Lublin
tel. 81 532 50 57
781 99 43 91
sekretariat-centrum@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 w Lublinie
ul. M. Karłowicza 4
20-027 Lublin
tel. 81 532 80 78

sekretariat-ppp7@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bełżycach
ul. Fabryczna 2b
24-200 Bełżyce
tel. 81 517 27 78
sekretariat-belzyce@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bychawie
ul. Gen. Andersa 2
23-100 Bychawa
tel. 81 566 02 32
sekretariat-bychawa@pceippp.pl