Aktualności PPP nr 7 w Lublinie

W roku szkolnym 2017/18 uczniowie klas „0” i I - szej Szkoły Podstawowej w Woli Przybysławskiej oraz Szkoły Podstawowej w Przybysławicach aktywnie uczestniczyli w zajęciach opartych na metodzie Integracji Odruchów wg programu Sally Goddard – Blythe (program przedszkolny i szkolny). Ćwiczenia, polegały na wykonywaniu odpowiednio dobranych ćwiczeń, przez okres ok. 10 miesięcy. Łącznie w zajęciach uczestniczyło 32 dzieci.

W związku z licznymi zapytaniami i wątpliwościami dotyczącymi ważności wydawanych orzeczeń przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne podajemy istotne informacje:
Zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe (Dz.U.60.2017)...

Informujemy, że od 26 lutego br. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr7
w Lublinie prowadzone są warsztaty umiejętności wychowawczych w ramach tzw. Szkoły dla rodziców i wychowawców. Prowadzą je trenerki, psycholog mgr Ewa Chmielnicka i psycholog mgr Janina Kozicka -Klocek. Warsztaty odbywają się w każdy poniedziałek w godzinach 9 00 – 11 30 w Sali konferencyjnej PCEiPPP na ul. Karłowicza 4. Zainteresowanych rodziców zachęcamy do kontaktu z trenerkami dostępnymi w godzinach pracy (informacja w sekretariacie poradni).

Dzień Kolorowej Skarpetki to inaczej Międzynarodowy Dzień Osób z Zespołem Downa. Obchodzony jest dokładnie 21 marca od 2005 r., nad którym patronat sprawuje Organizacja Narodów Zjednoczonych.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
ul. M. Karłowicza 4
20-027 Lublin
tel. 81 532 50 57
781 99 43 91
sekretariat-centrum@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 w Lublinie
ul. M. Karłowicza 4
20-027 Lublin
tel. 81 532 80 78

sekretariat-ppp7@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bełżycach
ul. Fabryczna 2b
24-200 Bełżyce
tel. 81 517 27 78
sekretariat-belzyce@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bychawie
ul. Gen. Andersa 2
23-100 Bychawa
tel. 81 566 02 32
sekretariat-bychawa@pceippp.pl