GMINA JASTKÓW
Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Jastkowie Al. Warszawska
43 21-002 Jastków
tel. (81) 502 04 19
Gimnazjum im. J. Piłsudskiego w Jastkowie Al. Warszawska 43
21-002 Jastków
tel./fax. (81) 502 28 73
Szkoła Podstawowa w Ożarowie Ożarów 160
24-150 Nałęczów
tel. (81) 501 78 19
Szkoła Podstawowa im. J. I. Kraszewskiego w Snopkowie 21-002 Jastków tel. (81) 502 28 60
Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Płouszowicach 21-008 Tomaszowice tel./fax. (81) 50 20 879
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tomaszowicach 21-008 Tomaszowice tel. (81) 502 92 28
Wszystkie przedszkola publiczne znajdujące się na terenie gminy    
GMINA GARBÓW
Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Bogucinie Bogucin 64
21-080 Garbów
tel. (81) 501 80 61
Zespół Szkół w Garbowie:
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej / Gimnazjum im. Jana Pawła II
Garbów 53 E
21- 080 Garbów
tel. (81) 501 80 14
Szkoła Podstawowa im. Zofii Trzcińskiej- Kamińskiej w Leścach Leśce 63
21-080 Garbów
tel. (81) 501 80 27
Zespół Szkół w Przybysławicach 21-080 Garbów tel./ fax. (81) 501 86 53
Szkoła Podstawowa w Woli Przybysławskiej Wola Przybysławska 331
21-080 Garbów
tel./fax. (81) 501 98 89
Wszystkie przedszkola publiczne znajdujące się na terenie gminy    
GMINA GŁUSK
Zespół Szkół w Mętowie:
Szkoła Podstawowa / Gimnazjum im. Jana Pawła II
Mętów 124
20-388 Lublin 6
tel./ fax. (81) 751 86 22
Zespół Szkół w Kalinówce: Szkoła Podstawowa / Gimnazjum Kalinówka 78
21-040 Świdnik
tel. (81) 751 21 74
Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Prawiednikach Prawiedniki 165
20-515 Lublin
tel./fax. (0-81) 750 09 24
Zespół Szkół w Wilczopolu:
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. kard. Stefana Wyszyńskiego
Wilczopole 97
20-388 Lublin 6
tel. (81) 7519 80 21
fax. (81) 759 80 25
Wszystkie przedszkola publiczne znajdujące się na terenie gminy    
GMINA KONOPNICA
Szkoła Podstawowa im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Konopnicy 21-030 Motycz tel. (81) 503 10 13
Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Motyczu 21-030 Motycz tel. (81) 503 10 06
Szkoła Podstawowa im. Ziemi Lubelskiej w Radawcu Dużym Radawiec Duży 145
1-030 Motycz
tel. (81) 503 00 20
Szkoła Podstawowa w Stasinie Stasin 61
21-030 Motycz
tel. (81) 503 10 39
Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Zemborzycach Tereszyńskich Zemborzyce Tereszyńskie 2
20-515 Lublin 51
tel. (81) 750 00 64
Gimnazjum w Radawczyku Drugim Radawczyk Drugi 38
21-030 Motycz
tel. (81) 503 14 20
Wszystkie przedszkola publiczne znajdujące się na terenie gminy    
GMINA NIEMCE  
Zespół Placówek Oświatowych w Ciecierzynie
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum nr 2 im. bł. bpa. Władysława Gorala
Ciecierzyn 21
21-003 Ciecierzyn
tel. (81) 756 13 10
fax. (81) 756 37 65
Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich w Dysie Dys 89
21-003 Ciecierzyn
tel./fax. (81) 756 13 14
Szkoła Podstawowa im. Joachima Lelewela w Jakubowicach Konińskich Jakubowice Konińskie ul. Szkolna 69
21-003 Ciecierzyn
tel. (81) 501 21 21
Zespół Szkół w Krasieninie
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum nr 3 im. Ireny Kosmowskiej
21-025 Niemce tel. (81) 756 64 64
Szkoła Podstawowa im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Nasutowie Nasutów 209 A
21- 025 Niemce
tel. (81) 756 64 75
Zespół Szkół im. Ziemi Lubelskiej w Niemcach
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum
ul. Szkolna 23
21-025 Niemce
tel. (81) 756 15 94
756 17 28
fax. (81) 756 15 94
Szkoła Podstawowa w Rudce Kozłowieckiej Rudka Kozłowiecka 30 B
21-025 Niemce
tel. (81) 756 17 61
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach ul. Różana 8
21-025 Niemce
tel. (81) 756 14 78
fax. (81) 756 27 50
Wszystkie przedszkola publiczne znajdujące się na terenie gminy    
GMINA WÓLKA  
Szkoła Podstawowa im. bł. Jana Pawła II w Łuszczowie  Łuszczów Drugi 102
20-258 Lublin 62
tel. (81) 750 11 77
Szkoła Podstawowa im. Róży Kołaczkowskiej w Pliszczynie
Gimnazjum im. płk. Wojciecha Kołaczkowskiego
Kol. Pliszczyn 100
20- 258 Lublin 62
tel. (81) 751 08 58
Szkoła Podstawowa w Świdniku Małym 20- 258 Lublin tel. (81) 751 00 94
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Sobianowicach 20-258 Lublin 62 tel. (81) 751 07 93
Szkoła Podstawowa w Turce Turka 294
20- 258 Lublin 62
tel. (81) 751 00 15
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Bystrzycy Bystrzyca 92
20-258 Lublin 62
tel. (81) 751 07 90
Wszystkie przedszkola publiczne znajdujące się na terenie gminy    

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
ul. M. Karłowicza 4
20-027 Lublin
tel. 81 532 50 57
781 99 43 91
sekretariat-centrum@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 w Lublinie
ul. M. Karłowicza 4
20-027 Lublin
tel. 81 532 80 78

sekretariat-ppp7@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bełżycach
ul. Fabryczna 2b
24-200 Bełżyce
tel. 81 517 27 78
sekretariat-belzyce@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bychawie
ul. Gen. Andersa 2
23-100 Bychawa
tel. 81 566 02 32
sekretariat-bychawa@pceippp.pl