Ewa Chmielnicka Psycholog, nauczyciel dyplomowany   
Katarzyna Orzeł  Psycholog, nauczyciel dyplomowany   
Danuta Pakosz  Psycholog nauczyciel dyplomowany   
Aneta Piotrowska-Sołtys  Pedagog, surdopedagog, logopeda, nauczyciel dyplomowany   
Małgorzata Składanowska Psycholog, nauczyciel dyplomowany  
Urszula Stadnik Doradca zawodowy  
Joanna Wiśniewska Pedagog, nauczyciel dyplomowany  
Ewa Wójcik Logopeda o specjalności: afazjologia, surdologopedia; pedagog, nauczyciel dyplomowany  
Małgorzata Tymińska Samodzielny referent  

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
ul. M. Karłowicza 4
20-027 Lublin
tel. 81 532 50 57
781 99 43 91
sekretariat-centrum@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 w Lublinie
ul. M. Karłowicza 4
20-027 Lublin
tel. 81 532 80 78

sekretariat-ppp7@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bełżycach
ul. Fabryczna 2b
24-200 Bełżyce
tel. 81 517 27 78
sekretariat-belzyce@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bychawie
ul. Gen. Andersa 2
23-100 Bychawa
tel. 81 566 02 32
sekretariat-bychawa@pceippp.pl