Projekty

Bardzo jest nami miło powiadomić, iż PCEiPPP w Lublinie bierze udział w realizacji projektu pt. Szkoły Powiatu Lubelskiego miejscem ochrony i bezpieczeństwa dzieci i młodzieży będącego częścią rządowego „PROGRAMU OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI i ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ RAZEM BEZPIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”. Za prowadzenie całości projektu odpowiedzialny jest Powiat Lubelski a działania obejmują wszystkie szkoły i placówki edukacyjne, dla których jest on organem prowadzącym.

Projekt „Bezpieczna+ II” jest realizowany w ramach Rządowego programu na lata 2014 - 2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w okresie od 7 października 2016 r. do 10 grudnia 2016 r. w formie grantu Lubelskiego Kuratora Oświaty. Działanie to wynika z diagnozy potrzeb szkół w zakresie wspomagania ich pracy, a jednocześnie jest odpowiedzią na rekomendacje Wojewody Lubelskiego.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
ul. M. Karłowicza 4
20-027 Lublin
tel. 81 532 50 57
781 99 43 91
sekretariat-centrum@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 w Lublinie
ul. M. Karłowicza 4
20-027 Lublin
tel. 81 532 80 78

sekretariat-ppp7@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bełżycach
ul. Fabryczna 2b
24-200 Bełżyce
tel. 81 517 27 78
sekretariat-belzyce@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bychawie
ul. Gen. Andersa 2
23-100 Bychawa
tel. 81 566 02 32
sekretariat-bychawa@pceippp.pl