Spotkanie poprowadzi Pani Małgorzata Dec – pedagog PCEiPPP w Lublinie PP-P w Bychawie
i terapeuta integracji sensorycznej.
Dodatkowe informacje i zgłoszenia uczestnictwa pod numerem telefonu Poradni (81) 56-60-232.

Serdecznie zapraszamy

Koordynatorki sieci: Małgorzata Dec, Iwona Zaręba

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
ul. M. Karłowicza 4
20-027 Lublin
tel. 81 532 50 57
781 99 43 91
sekretariat-centrum@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 w Lublinie
ul. M. Karłowicza 4
20-027 Lublin
tel. 81 532 80 78

sekretariat-ppp7@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bełżycach
ul. Fabryczna 2b
24-200 Bełżyce
tel. 81 517 27 78
sekretariat-belzyce@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bychawie
ul. Gen. Andersa 2
23-100 Bychawa
tel. 81 566 02 32
sekretariat-bychawa@pceippp.pl