Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego, które odbędzie się 25.03.2019 o godzinie 14.45 w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Bychawie. Zajęcia „Analiza wytworów plastycznych dziecka"  poprowadzi psycholog Pan Leszek Chmielnicki. Prosimy o zabranie ze sobą przykładowych prac.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 81 5660232

Koordynatorki Sieci logopeda Iwona Zaręba , pedagog Małgorzata Dec

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
ul. M. Karłowicza 4
20-027 Lublin
tel. 81 532 50 57
781 99 43 91
sekretariat-centrum@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 w Lublinie
ul. M. Karłowicza 4
20-027 Lublin
tel. 81 532 80 78

sekretariat-ppp7@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bełżycach
ul. Fabryczna 2b
24-200 Bełżyce
tel. 81 517 27 78
sekretariat-belzyce@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bychawie
ul. Gen. Andersa 2
23-100 Bychawa
tel. 81 566 02 32
sekretariat-bychawa@pceippp.pl