Sieć Dyrektorów Szkół i Placówek

Koordynator: Specjalista z zakresu prawa oświatowego, ewaluator, edukator, ekspert w zakresie awansu zawodowego nauczycieli, egzaminator egzaminu maturalnego w zakresie j. polskiego,wieloletni wizytator KO w Lublinie - Jolanta Kasprzak

  1. Ocena pracy nauczyciela i awans zawodowy zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
  2. Rozwój zawodowy dyrektora szkoły w kontekście przywództwa edukacyjnego.
  3. Jak poprawnie sprawować i dokumentować nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły?
  4. Problemy szkół w związku z udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej- wymiana doświadczeń i przykłady dobrych praktyk. Ewaluacja pracy sieci.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
ul. M. Karłowicza 4
20-027 Lublin
tel. 81 532 50 57
781 99 43 91
sekretariat-centrum@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 w Lublinie
ul. M. Karłowicza 4
20-027 Lublin
tel. 81 532 80 78

sekretariat-ppp7@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bełżycach
ul. Fabryczna 2b
24-200 Bełżyce
tel. 81 517 27 78
sekretariat-belzyce@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bychawie
ul. Gen. Andersa 2
23-100 Bychawa
tel. 81 566 02 32
sekretariat-bychawa@pceippp.pl