Aktualności sieci

Zapraszam Państwa Dyrektorów na spotkanie w dniu 28.03.2019r. o godz.10.00, podczas którego wspólnie zastanowimy się, na czym polega bycie „skutecznym przywódcą” w szkole, dlaczego ważna jest rola przywódcza dyrektora szkoły, do czego powinien prowadzić rozwój zawodowy dyrektora szkoły, przypomnimy zastosowanie stylów kierowania w odniesieniu do nauczyciela oraz zespołu zadaniowego nauczycieli. Wśród szerokiej tematyki związanej z przywództwem edukacyjnym przybliżymy zagadnienia z zakresu motywowania nauczycieli oraz omawiania obserwowanych lekcji.

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół/placówek

Zapraszam Państwa na spotkanie w ramach sieci współpracy i samokształcenia nt."Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki z uwzględnieniem oceny pracy nauczyciela według nowych przepisów prawa (Plan nadzoru pedagogicznego, Regulamin oceny pracy nauczycieli, Arkusz samooceny pracy nauczyciela) w dniu 15.11.2018r. o godz. 10.00 w sali ul.Karłowicza4, II piętro

Zapraszam Państwa na spotkanie w ramach sieci współpracy i samokształcenia: Innowacje pedagogiczne drogą do nowatorstwa w szkole - innowacje pedagogiczne według przepisów prawa obowiązujących od 1 września 2017 roku.
Termin: 16.05.2018 r. godz.10.00 -13.00
Czas szkolenia: 3 godziny
Miejsce: Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Lublinie,
ul. Karłowicza 4 - sala konferencyjna

Zapraszamy na spotkanie dyrektorów w ramach sieci współpracy i samokształcenia nt.:Ocena pracy nauczyciela i awans zawodowy według nowych przepisów prawa oraz inne zmiany w ustawie Karta Nauczyciela oraz w innych ustawach.
Termin: 15.02.2018 r. godz.11.00 -14.00
Miejsce: Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Lublinie, ul. Karłowicza 4- sala konferencyjna

Zapraszamy na spotkanie nt.: "Zadania dyrektora w zakresie nadzoru pedagogicznego nad organizacją i udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
Termin: 14.12.2017r. godz.11.00 -14.00
Miejsce: sala konferencyjna w PCEiPPP w Lublinie ul. Karłowicza 4, czas szkolenia: 3 godziny

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
ul. M. Karłowicza 4
20-027 Lublin
tel. 81 532 50 57
781 99 43 91
sekretariat-centrum@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 w Lublinie
ul. M. Karłowicza 4
20-027 Lublin
tel. 81 532 80 78

sekretariat-ppp7@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bełżycach
ul. Fabryczna 2b
24-200 Bełżyce
tel. 81 517 27 78
sekretariat-belzyce@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bychawie
ul. Gen. Andersa 2
23-100 Bychawa
tel. 81 566 02 32
sekretariat-bychawa@pceippp.pl