Temat spotkania: Rozwój zawodowy dyrektora szkoły w kontekście przywództwa edukacyjnego.(Rozwijanie wiedzy i umiejętności kierowniczych dyrektorów szkół drogą do skutecznego przywództwa edukacyjnego).
Termin: 28.03.2019 r. godz.10.00 -13.00
Czas szkolenia: 3 godziny
Miejsce: Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Lublinie
ul. Karłowicza 4, II piętro - sala konferencyjna
Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół
Z badań międzynarodowych wynika, że dyrektorzy szkół w Polsce uważają, że zakres ich przygotowania do wykonywania zadań dyrektora okazuje się niekiedy niewystarczający, pomimo ukończonego kursu lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania oświatą.
Problematyka rozwoju zawodowego dyrektora szkoły odgrywa zatem szczególną rolę
w procesie budowania przywództwa edukacyjnego, które wiąże się z zarządzaniem szkołą. Dyrektor szkoły jako lider edukacyjny powinien przejawiać wysokie poczucie odpowiedzialności za szkołę i kształtowanie korzystnych warunków kształcenia, wychodzić naprzeciw potrzebom edukacyjnym uczniów, współpracować na rzecz innych, podejmować strategiczne decyzje, co do kierunku rozwoju szkoły, mądrze wspierać pracę i rozwój zawodowy nauczycieli, rozumieć szkołę jako „społeczność uczących się” oraz wykorzystywać wszystkie dostępne środki na rzecz podniesienia jakości pracy i rangi szkoły.
Spróbujemy drogą samokształcenia i refleksji nad własną drogą zawodową dążyć
do budowania świadomości o tym, jaki jest sens rozwijania umiejętności przywódczych dyrektora szkoły.

Szkolenie pozwoli na:
-pogłębienie i utrwalenie wiedzy dotyczącej zarządzania szkołą, przywództwa edukacyjnego, stylów kierowania, motywowania pracowników oraz omawiania obserwowanych lekcji;
-wymianę doświadczeń dotyczących wykorzystania w praktyce wiedzy dotyczącej przywództwa edukacyjnego w realizacji zadań przez dyrektora szkoły;
-rozwijanie kompetencji zarządczych dyrektora szkoły w pracy z zespołami zadaniowymi nauczycieli;
-opracowanie materiałów pomocniczych - scenariusza rozmowy wspierająco-rozwojowej po obserwacji lekcji.
Plan spotkania:
Sesja1 Prezentacja o tematyce z zakresu zarządzania i przywództwa edukacyjnego. Forma zajęć: Wykład i prezentacja multimedialna, wymiana doświadczeń, dyskusja;

Sesja 2 Opracowanie materiałów pomocniczych: Scenariusz rozmowy wspierająco-rozwojowej po obserwacji lekcji. Forma zajęć: warsztatowa - praca z tekstem w grupach;
Podsumowanie spotkania- dyskusja, wypełnienie ankiety ewaluacyjnej
Formy pracy: indywidualna, grupowa,
Metody: wykład, prezentacja multimedialna, dyskusja, praca z tekstem. Uczestnicy spotkania otrzymają materiały szkoleniowe.

Spotkanie sieci współpracy i samokształcenia dyrektorów poprowadzi Jolanta Kasprzak, konsultant PCEiPPP w Lublinie, wieloletni wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie, specjalista z zakresu prawa oświatowego, ewaluator, edukator, były ekspert awansu zawodowego nauczycieli oraz egzaminator egzaminu maturalnego w zakresie języka polskiego.

 

 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
ul. M. Karłowicza 4
20-027 Lublin
tel. 81 532 50 57
781 99 43 91
sekretariat-centrum@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 w Lublinie
ul. M. Karłowicza 4
20-027 Lublin
tel. 81 532 80 78

sekretariat-ppp7@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bełżycach
ul. Fabryczna 2b
24-200 Bełżyce
tel. 81 517 27 78
sekretariat-belzyce@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bychawie
ul. Gen. Andersa 2
23-100 Bychawa
tel. 81 566 02 32
sekretariat-bychawa@pceippp.pl