Aktualności sieci

Miło mi poinformować,że już po raz szósty odbywa się w Lublinie jedno z największych wydarzeń informatycznych konferencja „Check IT”, skierowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz nauczycieli informatyki. W ramach konferencji odbywa się również wydarzenie dla szkół podstawowych - Check IT Junior. Zapraszam wszystkich nauczycieli do zapoznania się z ofertą tego przedsięwzięcia:

Oferta1 kliknij tutaj

Oferta2 kliknij tutaj

DSC01946

5 czerwca 2018 roku, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lublinie odbyło się uroczyste podsumowanie I Powiatowego Konkursu Informatycznego dla uczniów klas VII szkół podstawowych i klas II-III oddziałów gimnazjalnych z powiatu lubelskiego.
Organizatorem konkursu było Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Lublinie. Patronat honorowy sprawował Starosta Lubelski – Pan Paweł Pikula.

Cele konkursu to:

 • motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności,
 • wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy oraz przygotowanie ich do podjęcia nauki w szkołach wyższego stopnia,
 • motywowanie szkół do rozpoznawania i rozwijania kompetencji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym,
 • rozwijanie uzdolnień i zainteresowań młodych ludzi oraz promowanie osiągnięć uczniów, ich nauczycieli i opiekunów,
 • wzbogacenie i doskonalenie form pracy z uczniem zdolnym.

Zgodnie z regulaminem konkurs był dwuetapowy. W I etapie dyrekcja, nauczyciele informatycy szkół gimnazjalnych i podstawowych (klasa VII) zgłaszali do konkursu uczniów, którzy otrzymywali od organizatorów loginy i hasła do pracy na platformie w etapie II.

II etap - on-line polegał na samodzielnym rozwiązywaniu zadań konkursowych przez zgłoszonych uczestników. Zadania przygotowane przez członków komisji konkursowej były umieszczane na platformie moodle’a, gdzie również uczestnicy zamieszczali swoje rozwiązania. Głównych zadań konkursowych było 5 z podzadaniami z różnych działów informatyki. Uczestnicy musieli wykazać się kreatywnością, pomysłowością oraz wiedzą z następujących bloków, działów informatyki; programy graficzne w szczególności wykorzystanie Gimpa, program użytkowy Excel, zakładanie kont i zabezpieczanie danych, programowanie w języku Scratch oraz test wiedzy.

W I etapie do konkursu przystąpiło 15 szkół i zostało zgłoszonych 84 uczestników. W II etapie na platformie zalogowało się 54 uczestników, aktywnie rozwiązywało zadania konkursowe 37 uczniów z 15 szkół. Komisja konkursowa wyłoniła 4 laureatów, którzy uzyskali największa liczbę punktów oraz 5 finalistów.

Podczas uroczystości został przeprowadzony wykład nt. „Programowanie i technologie przyszłości” – o nauce i potrzebie programowania oraz o technologiach, które zmieniają świat (AR/VR – rozszerzona i wirtualna rzeczywistość). Warsztaty z pokazami robotyki (roboty Lego Mindstorm, Sphero, Ollie, Wonder, Lofi, Ozobot, Lego WeDo 2.0 i technologii VR i AR (okulary Samsung Gear VR, aplikacje AR) przygotowane przez pracowników Grupy Edukacja 3.0. Odbyła się również krótka prezentacja laureatów konkursu poprzez indywidualne zaprezentowanie przez laureatów swoich zainteresowań. Starost Lubelski Pan Paweł Pikula, Naczelnik Wydziału Edukacji, Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego Pani Beata Janiszewska-Brudzisz i dyrektor PCEiPPP Pani Wioletta Błaziak wręczyli wszystkim uczestnikom konkursu nagrody i pamiątkowe dyplomy. Nagrody główne ufundowało: Starostwo Powiatowe w Lublinie, Urząd Gminy Niemce oraz Urząd Gminy Niedrzwica Duża, zaś sponsorami nagród pocieszenia byli: Księgarnia Topa-z, Sklep Elektroniczno-informatyczny AnBit, Ubezpieczenia CUK, Dul Teresa Biuro handlowo-usługowe.

W czasie trwania uroczystości uczestnicy mieli również możliwość zapoznania się z stanowiskami egzaminacyjnymi z kwalifikacji E.12 oraz innymi urządzeniami wykorzystywanymi na zajęciach informatycznych odbywających się w szkołach powiatowych kształcących w zawodzie technik informatyk. Uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych powiatu lubelskiego kształcących w w tym zawodzie z Bełżyc, Bychawy i Niemiec, przygotowali stanowiska promując zawód oraz zadania praktyczne sprawdzające umiejętności informatyczne młodzieży.

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie w nasz konkurs i do zobaczenia za rok.

Jedna z naszych koleżanek, nauczycielka informatyki w ramach sieci współpracy  zorganizowała lekcje otwarte, zaprosiła na nie chętnych i zainteresowanych nauczycieli z naszej sieci. Lekcje odbyły się 12 czerwca 2018 roku. W klasie 3 został zrealizowany temat "Programowanie z użyciem czujnika ruchu w oparciu o zestawy edukacyjne LEGO WeDo" zaś w klasie 4 - "Animacja poklatkowa w Scratch". Dla tych co nie mogli wziąć udziału w zorganizowanych zajęciach Pani Magdalena przedstawia swoje scenariusze zamieszczone poniżej.

    ITWWSI

13 marca 2018 roku w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach uczniowie klas 2at i 1it, kształcący się w zawodzie technik informatyk swoje zajęcia z przedmiotów informatycznych odbyli w niecodzienny sposób. W ramach Akademii Programowania i Baz Danych uczestniczyli oni w wykładach zdalnych prowadzonych przez mgr. inż. Andrzeja Ptasznika, wykładowcę Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki.

   Pierwszy wykład odbył się o godz. 10.00, a temat omawiany przez prelegenta to: „Więcej, szybciej, lepiej – zaawansowane zapytania w języku SQL”. Przybliżył on nam tworzenie baz danych w języku SQL oraz wykorzystanie bazy w praktyce.

Drugi omawiany temat to „Podstawy programowania – konstrukcje sterujące i zmienne” rozpoczął prelegent o godz. 12.00. Temat bardzo interesujący przedstawiający pierwsze kroki związane z programowaniem w różnych językach programu.

    Dzięki uczestnictwu w takiej formie zajęć uczniowie poznali sposób prowadzenia wykładów na uczelniach wyższych. Chociaż przez chwilę mieli oni możliwość poczuć się jak studenci WWSI.

   Organizatorkami takich zajęć były nauczycielki przedmiotów informatycznych p. Anna Słotwińska-Jakubowska i p. Anna Kierepka.

27 09 2011 ptasznik

konkurs

REGULAMIN

organizacji konkursu informatycznego dla uczniów klas VII szkoły podstawowej
i II-III oddziałów gimnazjalnych powiatu lubelskiego.

Organizatorem konkursu jest Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
w Lublinie

 

Cele konkursu

 • Motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności.

 • Wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy oraz przygotowanie ich do podjęcia nauki w szkołach wyższego stopnia.

 • Motywowanie szkół do rozpoznawania i rozwijania kompetencji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym.

 • Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań młodych ludzi oraz promowanie osiągnięć uczniów, ich nauczycieli i opiekunów.

 • Wzbogacenie i doskonalenie form pracy z uczniem zdolnym.

Ustalenia ogólne

 1. Konkurs Informatyczny dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów (zwany dalej Konkursem) jest konkursem przedmiotowym organizowanym przez specjalistę ds. informatycznych Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Lublinie

 2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VII szkół podstawowych
  i II-III oddziałów gimnazjalnych powiatu lubelskiego.

 3. Konkurs poszerza treści podstawy programowej przedmiotu Informatyka.

 4. Konkurs polega na samodzielnym rozwiązywaniu zadań z informatyki na
  platformie online.

Organizacja Konkursu

 1. Konkurs przeprowadza Komisja Konkursowa koordynowana przez specjalistę ds. informatycznych Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Lublinie

 2. Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych w Konkursie od uczestników
  zawarty jest w
  załączniku nr 4 do niniejszego Regulaminu.

Przebieg Konkursu

Konkurs jest dwuetapowy.

Harmonogram Konkursu zawarty jest w załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu.

I etap

Za organizację i przeprowadzenie tego etapu odpowiedzialni są dyrekcja
i nauczyciele informatyki szkół.

Zadanie ich polega na:

 • zgłoszeniu szkoły z imienną listą uczestników wraz z ich mailami do organizatorów konkursu – załącznik nr 1

 • dostarczenie do organizatorów oświadczeń – załacznik nr 2

 • odebraniu od organizatorów loginów i haseł dla swoich uczniów zgłoszonych do konkursu,

 • rozdaniu uczniom niezbędnych materiałów do przystąpienia do II etapu konkursu

II etap - on-line polega na samodzielnym rozwiązywaniu zadań konkursowych na platformie moodle’a

 

Uczniowie biorący udział w konkursie pracują na platformie moodle’a http://moodle.zs-belzyce.edu.pl/ rozwiązują zadania konkursowe a swoje rozwiązania umieszczają w wyznaczonym miejscu wg harmonogramu.

Zespół Zadaniowy powołany przez Komisję Konkursową oceni rozwiązania
i przedstawi wyniki punktowe uczestników.

Tytuł laureata konkursu organizowanego dla uczniów gimnazjów otrzymują uczestnicy etapu II, którzy uzyskali najwyższe wyniki. Liczba laureatów nie może być większa niż 3. Liczba laureatów może być zwiększona, jeśli uczestnicy etapu II
z pozycji 4 i następnych uzyskali taką samą liczbę punktów jak uczeń z pozycji 3. Decyzję o poszerzeniu listy laureatów podejmuje Przewodniczący Komisji Konkursowej
. Tytuł finalisty konkursu, otrzymuje uczeń, który w Konkursie zdobył co najmniej 65% punktów możliwych do uzyskania i nie uzyskał tytułu laureata.

Laureaci i finaliści Konkursu otrzymują pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe, które zostaną wręczone na konferencji informatycznej zorganizowanej przez Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Lublinie.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Każdy z uczestników II etapu zobowiązany jest do przesyłania rozwiązań zadań konkursowych na platformie w wyznaczonym terminie.
Prace nadesłane po upływie wyznaczonego terminu nie będą oceniane przez jury konkursowe.

Dodatkowych informacji udziela p. Anna Słotwińska-Jakubowska

Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
ul. M. Karłowicza 4
20-027 Lublin
tel. 81 532 50 57
781 99 43 91
sekretariat-centrum@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 w Lublinie
ul. M. Karłowicza 4
20-027 Lublin
tel. 81 532 80 78

sekretariat-ppp7@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bełżycach
ul. Fabryczna 2b
24-200 Bełżyce
tel. 81 517 27 78
sekretariat-belzyce@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bychawie
ul. Gen. Andersa 2
23-100 Bychawa
tel. 81 566 02 32
sekretariat-bychawa@pceippp.pl