Serdecznie zapraszamy na drugie w bieżącym roku szkolnym spotkanie sieci  współpracy i samokształcenia pedagogów specjalnych i innych specjalistów zajęć rewalidacyjnych połączone z prezentacją tematu "Jak pomóc dziecku z mutyzmem wybiórczym? Podstawy pracy nauczyciela z milczącym wychowankiem". Termin spotkania: czwartek 31.01.2019r., godz. 15.00. Miejsce: siedziba PCEiPPP w  Lublinie,     ul. Karłowicza  4, Prowadzenie: mgr Ewa Wójcik logopeda  PPP  nr  7 w  Lublinie. Zapraszamy wszyskich zainteresowanych. Koordynatorki: E. Wójcik, A. Piotrowska -Sołtys

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
ul. M. Karłowicza 4
20-027 Lublin
tel. 81 532 50 57
781 99 43 91
sekretariat-centrum@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 w Lublinie
ul. M. Karłowicza 4
20-027 Lublin
tel. 81 532 80 78

sekretariat-ppp7@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bełżycach
ul. Fabryczna 2b
24-200 Bełżyce
tel. 81 517 27 78
sekretariat-belzyce@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bychawie
ul. Gen. Andersa 2
23-100 Bychawa
tel. 81 566 02 32
sekretariat-bychawa@pceippp.pl