1. Organizacja pracy sieci. Superwizja koleżeńska.
  2. Budowanie samooceny i wiary w siebie.
  3. Przeciwdziałanie uzależnieniom (komputer, Internet, telefon).
  4. Praca z uczniem trudnym wychowawczo, jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami dziecka.
  5. Sprawy bieżące, superwizja koleżeńska.
  6. Kontakty służące pomaganiu – rozwijanie umiejętności wychowawczych.
  7. Spotkanie podsumowujące, ewaluacja pracy sieci.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
ul. M. Karłowicza 4
20-027 Lublin
tel. 81 532 50 57
781 99 43 91
sekretariat-centrum@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 w Lublinie
ul. M. Karłowicza 4
20-027 Lublin
tel. 81 532 80 78

sekretariat-ppp7@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bełżycach
ul. Fabryczna 2b
24-200 Bełżyce
tel. 81 517 27 78
sekretariat-belzyce@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bychawie
ul. Gen. Andersa 2
23-100 Bychawa
tel. 81 566 02 32
sekretariat-bychawa@pceippp.pl