Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie w ramach przygotowań do wdrożenia nowej podstawy programowej w dniu 27 lutego2017r. zorganizował konferencję i opracował materiały dla dyrektorów publicznych placówek doskonalenia nauczycieli. Opracowany został również harmonogram konferencji informacyjno-szkoleniowych dla konsultantów oraz doradców metodycznych poszczególnych przedmiotów, którzy powinni w jak najkrótszym czasie, jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego 2017/2018, dotrzeć z informacją na temat zmian programowych do nauczycieli poszczególnych przedmiotów. Konferencje w ORE rozpoczęły się 2 marca 2017r. i trwały do 7 kwietnia 2017r.

By usprawnić koordynowanie działań związanych z reformą edukacji, w ministerstwie powstał Zespół do spraw wdrażania reform. Jego zadaniem jest wspieranie nauczycieli, rodziców i samorządy w okresie zaplanowanej reorganizacji polskiego systemu edukacji. Koordynatorem Zespołu został Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Na stronie www.reformaedukacji.men.gov.pl sukcesywnie zamieszcza się materiały pomocnicze wspomagające dyrektorów, nauczycieli, rodziców i uczniów w kolejnych etapach wdrażania reformy.

3 lutego 2017 roku w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konferencja prasowa Lubelskiego Kuratora Oświaty. Tematem spotkania było wspomaganie nauczycieli w procesie wdrażania programowania do edukacji formalnej oraz wprowadzenia nowej podstawy programowej. Lubelskim koordynatorem ds. wdrażania podstaw programowych została Pani Anna Koper.
Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Lublinie we współpracy z Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie oraz Powiatowym Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach a także we współpracy z Kuratorium Oświaty w Lublinie opracowało plan i harmonogram KONFERENCJI INFORMACYJNO-SZKOLENIOWYCH dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół branżowych I stopnia i policealnych w zakresie wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz podstawy programowej kształcenia zawodowego w technikach, zasadniczych szkołach zawodowych, szkołach branżowych I stopnia i szkołach policealnych z Powiatu Lubelskiego.

Dnia 3 kwietnia 2017r. w sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lublinie odbyła się pierwsza konferencja dla nauczycieli języków obcych Powiatu Lubelskiego. Pozostałe konferencje dla nauczycieli z Powiatu Lubelskiego odbyły się w terminach od 24 kwietnia 2017r. do 15 czerwca 2017r. Łącznie zrealizowano 14 spotkań.

Zapisy nauczycieli na konferencję odbywały się za pośrednictwem panelu logowania na stronie internetowej LSCDN w Lublinie.

Celem spotkań było jak najlepsze przygotowanie kadry nauczycielskiej do realizacji nowej podstawy programowej i wsparcie w procesie tworzenia właściwych warunków do pełnego rozwoju dzieci i młodzież w polskich szkołach.

Na każdej konferencji starano się w pierwszej części przekazać informacje na temat zmian w ustroju szkolnym jakie będą obowiązywać od 1 września 2017r. Drugą część stanowiły informacje o filozofii zmian w podstawie programowej poszczególnych przedmiotów. Natomiast część trzecia to przedstawienie form wsparcia we wdrażaniu nowej podstawy programowej oferowanej wszystkim nauczycielom przez placówki wspomagające pracę szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych.

W maju w Centrum Szkoleniowym Ośrodka Rozwoju Edukacji odbyły trzy szkolenia nt. „Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki” dla pracowników placówek doskonalenia nauczycieli wskazanych przez kuratorów oświaty. Pracownicy placówek doskonalenia podczas szkoleń poszerzyli swoje kompetencje m.in. o następujące zagadnienia:

  • Diagnoza potrzeb rozwojowych i zagrożeń. Czynniki chroniące i czynniki ryzyka. Tworzenie narzędzi diagnozy pracy szkoły w obszarach wychowania i profilaktyki oraz ich zastosowanie w badaniach diagnostycznych nauczycieli, uczniów i ich rodziców.
  • Opracowywanie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i placówki oraz jego modyfikacja na podstawie oceny skuteczności dotychczasowych działań.
  • Treści i formy działań wychowawczo-profilaktycznych szkoły i placówki oraz ewaluacja osiągnięcia celów i procesu ich realizacji.
  • Skuteczne działania wychowawczo-profilaktyczne – rekomendowane programy profilaktyczne.

Następnie przeszkoleni pracownicy przeprowadzili spotkania informacyjno-szkoleniowe dotyczące programów profilaktycznych i wychowawczych dla dyrektorów, nauczycieli oraz przedstawicieli rad rodziców.

Pytania i odpowiedzi w sprawie wdrażania reformy można zadawać pracownikom ORE i MEN na adresy e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Lublinie w ramach formy wsparcia nauczycieli oferuje: konsultacje metodyczne, warsztaty metodyczne, szkolenia grona pedagogicznego w miejscu pracy, konferencje, kursy doskonalące, zaprasza nauczycieli i dyrektorów do wymiany doświadczeń w ramach sieci współpracy i samokształcenia, wymiany doświadczeń poprzez publikacje w czasopiśmie „Wiedza i Pasja” wydawanym przez PCEiPPP w Lublinie w wersji online. Zapraszamy na naszą stronę Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do zakładek: AKTUALNOŚCI ODN lub OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI lub SIECI.

Konferencja dot...
Konferencja dot...
Konferencja dot...
Konferencja dot...
Konferencja dot...
Konferencja dot...
Konferencja dot...
Konferencja dot...
Konferencja dot...
Konferencja dot...
Konferencja dot...

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
ul. M. Karłowicza 4
20-027 Lublin
tel. 81 532 50 57
781 99 43 91
sekretariat-centrum@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 w Lublinie
ul. M. Karłowicza 4
20-027 Lublin
tel. 81 532 80 78

sekretariat-ppp7@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bełżycach
ul. Fabryczna 2b
24-200 Bełżyce
tel. 81 517 27 78
sekretariat-belzyce@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bychawie
ul. Gen. Andersa 2
23-100 Bychawa
tel. 81 566 02 32
sekretariat-bychawa@pceippp.pl