30.11.2017r odbył się Dzień Otwarty Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Bełżycach jako część projektu „Szkoły Powiatu Lubelskiego miejscem ochrony i bezpieczeństwa dzieci i młodzieży” w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. W. Stasiaka na lata 2016 i 2017.

Ważnym punktem uroczystości była prelekcja pod hasłem „Jestem bezpieczny w mojej miejscowości” przygotowana przez zaproszonych przedstawicieli Komendy Miejskiej Policji w Lublinie. Miała ona na celu zapoznanie uczestników ze sposobami zapobiegania przemocy wśród dzieci i młodzieży, rozpoznawania różnych przejawów przemocy oraz zachęcenie dzieci do szukania pomocy w przypadku doświadczania jakiejkolwiek jej formy.

Podczas Dnia Otwartego nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. „Przemocy w mojej szkole mówię – NIE!” skierowanego do dzieci z klas IV-VII szkół podstawowych z terenu gmin: Bełżyce, Niedrzwica Duża, Borzechów, Wojciechów. Laureaci otrzymali nagrody oraz pamiątkowe dyplomy.

Nie zabrakło również miejsca na zajęcia grupowe dla dzieci prowadzone przez pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. Były to między innymi: zajęcia relaksacyjne, uczące radzenia sobie z negatywnymi emocjami, zajęcia integracyjne oraz wspierające współpracę i współdziałanie w grupie rówieśniczej oraz zajęcia dotyczące komunikacji interpersonalnej i budowania pozytywnych relacji z innymi.

Konkurs cieszył się wielkim zainteresowaniem, napływające prace były piękne, a radość z nagród duża. Najważniejszy w tym przedsięwzięciu był jednak fakt, iż uczniowie chcąc stworzyć ciekawy rysunek musieli odpowiedzieć sobie na kilka bardzo ważnych pytań. Jakie przejawy agresji ich dotykają, a może też jakie sami przejawiają zachowania agresywne? Czy ich szkoła jest miejscem w pełni bezpiecznym? Co czuje osoba krzywdzona? Co oni sami mogą zrobić, gdy są świadkami zachowań przemocowych? Świadomość dotyczących nas problemów jest motorem do działania i pozytywnej zmiany.
Niezwykle istotne jest dla nas również to, że mogliśmy pokazać uczniom oraz nauczycielom siebie i naszą placówkę jako miejsce bezpieczne, takie gdzie można w atmosferze ciepła, akceptacji i zrozumienia szukać wsparcia w trudnych sytuacjach. Również sytuacjach związanych z doświadczaniem różnorakich form agresji i przemocy, nie tylko fizycznej.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w konkursie, nauczycielom pod opieką których powstawały prace oraz wszystkim, którzy pomagali nam w organizacji tego wydarzenia. Zapraszamy za rok!

Lista laureatów konkursu pt. „Przemocy w mojej szkole mówię NIE!”:

 1. miejsce – Marta Bartoszcze, Malwina Fryc
 2. miejsce – Ewa Ozimek, Natalia Szymczyk
 3. miejsce – Natalia Samolej, Maksymilian Żuber

Wyróżnieni zostali:

 • Damian Syroka
 • Ilona Pietrzak
 • Julia Nowak
 • Zuzanna Deryło
 • Kamila Ostrowska
 • Dorota Wójcik
 • Karolina Fryc
 • Martyna Sieńko
 • Michalina Żurawska
 • Lidia Wierzchowska
 • Karol Woźniacki
 • Oliwia Kaliniak
 • Izabela Winnicka
 • Emilia Bednarczyk
 • Kuba Szymański
 • Monika Józefacka
 • Damian Majkowski
 • Szymon Pazik
 • Mateusz Oleksak
 • Bartłomiej Bulzak
 • Dominik Zając

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom!!!

 

Dzień Otwarty w...
Dzień Otwarty w...
Dzień Otwarty w...
Dzień Otwarty w...
Dzień Otwarty w...
Dzień Otwarty w...
Dzień Otwarty w...
Dzień Otwarty w...
Dzień Otwarty w...

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
ul. M. Karłowicza 4
20-027 Lublin
tel. 81 532 50 57
781 99 43 91
sekretariat-centrum@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 w Lublinie
ul. M. Karłowicza 4
20-027 Lublin
tel. 81 532 80 78

sekretariat-ppp7@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bełżycach
ul. Fabryczna 2b
24-200 Bełżyce
tel. 81 517 27 78
sekretariat-belzyce@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bychawie
ul. Gen. Andersa 2
23-100 Bychawa
tel. 81 566 02 32
sekretariat-bychawa@pceippp.pl