Otwarcia konkursu dokonali Pan Grzegorz Szacoń Sekretarz Powiatu Lubelskiego oraz Pan dr Artur Markowski z UMCS w Lublinie, przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Serdecznie powitali przybyłych uczniów i opiekunów oraz życzyli sukcesów podczas rywalizacji konkursowej.

W konkursie udział wzięło 12 drużyn z gimnazjów i klas VII szkół podstawowych z następujących szkół z terenu powiatu lubelskiego: Gimnazjum Nr 1 w Bychawie, Gimnazjum Nr 2 w Bychawie, Gimnazjum w Wilczopolu, Gimnazjum w Pszczelej Woli, Gimnazjum w Krzczonowie, Gimnazjum w Radawczyku Drugim, Gimnazjum w Pliszczynie, Gimnazjum w Bystrzycy Starej, Gimnazjum w Jabłonnie, Szkoła Podstawowa w Pliszczynie, Szkoła Podstawowa w Babinie, Szkoła Podstawowa w Bychawie.

Drużyny składające się z 3 uczniów poszczególnych szkół podczas konkursu rozwiązywały zadania zamknięte, otwarte, zagadki logiczne przewidziane dla swoich etapów edukacyjnych.
Komisja wyłoniła drużyny z największą ilością punktów. Zwycięskie drużyny otrzymały puchary i atrakcyjne nagrody. Wszystkie drużyny otrzymały dyplomy uczestnictwa i upominki.
Nagrody w konkursie ufundowali: Europoseł P. Krzysztof Hetman, Starosta Lubelski p. Paweł Pikula, Polskie Towarzystwo Matematyczne Oddział w Lublinie, firma Artus Tanie drukowanie, Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Lublinie.

Nagrodzeni:
I miejsce
drużyna z Gimnazjum w Pszczelej Woli,
II miejsce drużyna z Gimnazjum w Krzczonowie,
III miejsce
drużyna z Gimnazjum w Wilczopolu,
IV Miejsce drużyna z Gimnazjum w Bystrzycy Starej,
V miejsce drużyna z Gimnazjum w Radawczyku Drugim,
VI miejsce drużyna z Gimnazjum w Pliszczynie,
VII miejsce drużyna z Gimnazjum Nr 1 w Bychawie,
VIII miejsce drużyna z Gimnazjum w Jabłonnie,
IX miejsce drużyna ze Szkoły Podstawowej w Babinie,
X miejsce drużyna z Gimnazjum Nr 2 w Bychawie,
XI miejsce drużyna ze Szkoły Podstwowej w Bychawie,
XII miejsce drużyna ze Szkoły Podstwowej w Pliszczynie.

Po rozgrywkach konkursowych uczestnicy wzięli udział w pokazach chemicznych i fizycznych przygotowanych przez nauczyciela chemii Pana Łukasza Surmę oraz wysłuchali wykładu dr Jerzego Mycki z Wydziału Matematyki UMCS w Lublinie.

 

II Powiatowy Ko...
II Powiatowy Ko...
II Powiatowy Ko...
II Powiatowy Ko...
II Powiatowy Ko...
II Powiatowy Ko...
II Powiatowy Ko...
II Powiatowy Ko...
II Powiatowy Ko...

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy o zapraszamy za rok.

 artus  powiat  ptm  

eu

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
ul. M. Karłowicza 4
20-027 Lublin
tel. 81 532 50 57
781 99 43 91
sekretariat-centrum@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 w Lublinie
ul. M. Karłowicza 4
20-027 Lublin
tel. 81 532 80 78

sekretariat-ppp7@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bełżycach
ul. Fabryczna 2b
24-200 Bełżyce
tel. 81 517 27 78
sekretariat-belzyce@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bychawie
ul. Gen. Andersa 2
23-100 Bychawa
tel. 81 566 02 32
sekretariat-bychawa@pceippp.pl