W dniach 14 i 15 czerwca Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bychawie zorganizowała Dni Otwarte. Były one dobrą okazją do poznania pracy placówki oraz wzięcia udziału w ciekawych zajęciach przygotowanych przez psychologów, pedagogów i logopedę. Przybyli goście - dzieci, nauczyciele i rodzice mieli okazję zapoznać się z ofertą Poradni, obejrzeć pomieszczenia, porozmawiać z pracownikami. Do poradni przybyły dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Rodziny Rohlandów w Żabiej Woli, Przedszkola Niepublicznego "Akademia Poziomkowa" w Bychawie oraz z Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Bychawie wraz z Panią dyrektor i Paniami nauczycielkami.

Zgodnie z wcześniej przygotowanym programem dzieci chętnie i z dużą ciekawością wzięły udział w zajęciach przygotowanych przez specjalistów poradni: psychologów, logopedę i doradcę zawodowego. Były to gry i zabawy logopedyczne, warsztaty kreatywności oraz zajęcia z preorientacji zawodowej – Ciekawy świat zawodów. Zajęcia dały dzieciom wiele radości i zadowolenia. Jednocześnie psycholog i pedagog poradni służyli konsultacjami indywidualnymi dla rodziców
i nauczycieli.

Spotkanie w poradni zakończyło się słodkim poczęstunkiem i małą niespodzianką
dla każdego dziecka. Dzieci żegnając się zapewniały, że bardzo chętnie tu wrócą. Bardzo dziękujemy wszystkim dzieciom, kadrze pedagogicznej i rodzicom za odwiedziny, skorzystanie z oferty oraz mile
i kreatywnie spędzony czas.

Dni Otwarte w P...
Dni Otwarte w P...
Dni Otwarte w P...
Dni Otwarte w P...
Dni Otwarte w P...
Dni Otwarte w P...
Dni Otwarte w P...
Dni Otwarte w P...
Dni Otwarte w P...
Dni Otwarte w P...
Dni Otwarte w P...
Dni Otwarte w P...
Dni Otwarte w P...
Dni Otwarte w P...
Dni Otwarte w P...
Dni Otwarte w P...
Dni Otwarte w P...
Dni Otwarte w P...
Dni Otwarte w P...
Dni Otwarte w P...
Dni Otwarte w P...
Dni Otwarte w P...
Dni Otwarte w P...
Dni Otwarte w P...

Agnieszka Kośkiewicz
psycholog
doradca zawodowy

 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
ul. M. Karłowicza 4
20-027 Lublin
tel. 81 532 50 57
781 99 43 91
sekretariat-centrum@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 w Lublinie
ul. M. Karłowicza 4
20-027 Lublin
tel. 81 532 80 78

sekretariat-ppp7@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bełżycach
ul. Fabryczna 2b
24-200 Bełżyce
tel. 81 517 27 78
sekretariat-belzyce@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bychawie
ul. Gen. Andersa 2
23-100 Bychawa
tel. 81 566 02 32
sekretariat-bychawa@pceippp.pl