Minął prawie rok od kiedy w Powiecie Lubelskim rozpoczął działalność Wiodący Ośrodek Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczy.
Działamy w trzech poradniach psychologiczno – pedagogicznych: PPP w Bełżycach, PPP w Bychawie, PPP nr 7 w Lublinie.

Nasze działania kierujemy do dzieci, od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku 0-3 lat oraz ich rodziców/opiekunów zamieszkujących na terenie Powiatu Lubelskiego. Staramy się wspomagać rozwój dziecka wszechstronnie. Oferujemy różne rodzaje terapii: psychologiczną, neuropsychologiczną, pedagogiczną, surdopedagogiczną, tyflopedagogiczną, logopedyczną, neurologopedyczną, terapię integracji sensorycznej, fizjoterapię. Prowadzimy konsultacje, udzielamy informacji o możliwościach uzyskania wsparcia. W pracy wykorzystujemy wiele metod: Terapię Neurotaktylną, Integrację Odruchów Ustno – Twarzowych, metodę werbotonalną, Trening Umiejętności Społecznych, Metodę Krakowską, masaż Schantala.

Obecnie pomocą obejmujemy 40 dzieci. Są to dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności, np. intelektualną, ruchową, afazją, autyzmem, niedosłyszące, niedowidzące, a także dzieci zagrożone niepełnosprawnością, czyli bez stwierdzonej jednej z wymienionych niepełnosprawności. Pomagamy dzieciom już przed ukończeniem 1 roku życia.

Nasz Ośrodek znalazł swoje stałe miejsce w środowisku lokalnym. W dalszym ciągu chcemy konsolidować środowisko wokół pomocy dzieciom. Szczególnie dzieciom poniżej 3 r. ż. niepełnosprawnym oraz zagrożonym niepełnosprawnością. Z takiego myślenia wyrosła konferencja „Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością w ramach programu „Za Życiem”

Została ona zorganizowana przez pracowników PPP w Bełżycach. Udało się sprawić, że w wydarzeniu tym wzięli udział przedstawiciele różnych środowisk: nauczyciele, specjaliści pracujący z dziećmi, pracownicy służby zdrowia, pomocy społecznej, samorządowcy oraz rodzice. Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się ze specyfiką pracy ośrodka, w szczególności ofertą PPP
w Bełżycach w tym zakresie. Obejrzeli film przedstawiający codzienną pracę w dziećmi uczęszczającymi na zajęcia w PPP w Bełżycach.

W czasie konferencji prelegenci poruszali problematykę ważną z punktu widzenia wspomagania rozwoju małego dziecka. Była mowa o znaczeniu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z zaburzeniami w rozwoju mowy, zaburzeniami sfery społecznej i komunikacyjnej, nieprawidłowym rozwojem ruchowym oraz ze schorzeniami neurologicznymi. Wśród prelegentów znalazły się osoby znane nie tylko na gruncie lubelskim, ale również krajowym: dr n. med. Magdalena Chrościńska - Krawczyk (neurolog dziecięcy), dr hab. Jolanta Panasiuk (neurologopeda), dr Katarzyna Patyk – Wieczorek (pedagog pracująca z dziećmi z autyzmem).

Wczesne wspomag...
Wczesne wspomag...
Wczesne wspomag...
Wczesne wspomag...
Wczesne wspomag...
Wczesne wspomag...
Wczesne wspomag...
Wczesne wspomag...
Wczesne wspomag...
Wczesne wspomag...
Wczesne wspomag...
Wczesne wspomag...
Wczesne wspomag...

Ważną częścią konferencji stały się wystąpienia rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia w ośrodku. Mamy naszych dzieci wskazywały głównie na bardzo istotny fakt. A mianowicie to,
że pomoc specjalistyczną mogą uzyskać na miejscu, blisko miejsca swojego zamieszkania. Że jest to pomoc dostosowana do potrzeb dziecka i możliwości rodzica, pomoc stała i otrzymywana regularnie.

W przypadku jeśli Państwo zauważą jakiekolwiek niepokojące sygnały w rozwoju dziecka, zachęcamy do kontaktu z nami. Konsultacje z właściwymi specjalistami umawiane są indywidualnie w zależności od rodzaju zgłaszanego problemu. W dalszej kolejności istnieje możliwość uzyskania pomocy w postaci zajęć terapeutycznych, których rodzaj jest również dostosowany do natury wykrytych zaburzeń.

Można do nas dzwonić od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00. – 16.00. pod numer tel. 81 517 27 78. Można również odwiedzić nas osobiście w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Bełżycach ul. Fabryczna 2b 24 -200 Bełżyce.

Serdecznie zapraszamy

 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
ul. M. Karłowicza 4
20-027 Lublin
tel. 81 532 50 57
781 99 43 91
sekretariat-centrum@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 w Lublinie
ul. M. Karłowicza 4
20-027 Lublin
tel. 81 532 80 78

sekretariat-ppp7@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bełżycach
ul. Fabryczna 2b
24-200 Bełżyce
tel. 81 517 27 78
sekretariat-belzyce@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bychawie
ul. Gen. Andersa 2
23-100 Bychawa
tel. 81 566 02 32
sekretariat-bychawa@pceippp.pl