Z radością informujemy, że Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologicznej w Lublinie pełni funkcję
Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego (WOKRO) dla Powiatu Lubelskiego
w ramach rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Do kogo skierowany jest program?

 1. Program skierowany jest do dzieci, od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku 0-3 lat oraz ich rodziców/opiekunów zamieszkujących na terenie Powiatu Lubelskiego lub uczęszczających do żłobków i przedszkoli leżących na terenie Powiatu Lubelskiego.
  W ramach wolnych miejsc do zajęć mogą być kwalifikowane dzieci z poza tereny Powiatu Lubelskiego.
 2. Rekrutacja jest prowadzona w sposób ciągły w czasie trwania Programu (od sierpnia 2018r do końca grudnia 2021r.); kolejność i zakwalifikowanie osób/dzieci do programu, weryfikowane jest przez Koordynatora programu lub osobę przez niego wyznaczoną.
 3. O przyjęciu do Programu decyduje kolejność zgłoszeń, wiek dziecka (ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia), stopień ciężkości i trwałości zaburzeń rozwojowych dziecka.
 4. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci z terenu Powiatu Lubelskiego, placówek oświatowych leżących na terenie Powiatu Lubelskiego. W ramach wolnych miejsc do zajęć mogą być kwalifikowane dzieci z poza tereny Powiatu Lubelskiego.

Co oferujemy?

 1. udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka w formie konsultacji ze specjalistami różnych dziedzin,
 2. wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej,
 3. wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom,
 4. organizowanie zajęć specjalistycznych właściwych ze względu na wykryte u dziecka zaburzenia rozwojowe

Na podstawie jakich dokumentów kwalifikujemy do udziału w programie?

Rodzic może nam przedstawić jeden z poniżej wymienionych dokumentów:

 • orzeczenie o niepełnosprawności
 • opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 • zaświadczenie od lekarza pediatry lub specjalisty właściwego ze względu na naturę problemów zdrowotnych dziecka

Ważne!

Każdy rodzic, który jest zaniepokojony rozwojem swojego dziecka w wieku 0 do 7 lat może zgłosić się na konsultację do specjalistów pracujących w Wiodącym Ośrodku Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczym i na podstawie ich wyniku dziecko może zostać zakwalifikowane do zajęć specjalistycznych.

Jakimi specjalistami dysponujemy?

 • psychologami
 • pedagogami
 • logopedami i neurologopedami
 • fizjoterapeutami
 • terapeutami SI
 • lekarzami specjalistami

W szczególności zapraszamy dzieci małe do 3 roku życia.

Rodzicu, pamiętaj
Na terapię nigdy nie jest za wcześnie.

Kontakt:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bełżycach
tel. 81 5172778
poniedziałek: 8.00-12.00
wtorek: 8.00-12.00
środa: 8.00-12.00
czwartek: 12.00-16.00
piątek: 12.00-16.00

 

ministerstworodziny

logo opt

za zyciem

herb maly

Podkategorie

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
ul. M. Karłowicza 4
20-027 Lublin
tel. 81 532 50 57
781 99 43 91
sekretariat-centrum@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 w Lublinie
ul. M. Karłowicza 4
20-027 Lublin
tel. 81 532 80 78

sekretariat-ppp7@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bełżycach
ul. Fabryczna 2b
24-200 Bełżyce
tel. 81 517 27 78
sekretariat-belzyce@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bychawie
ul. Gen. Andersa 2
23-100 Bychawa
tel. 81 566 02 32
sekretariat-bychawa@pceippp.pl